265 itchy feet Tiếng Anh là gì? mới nhất

Thông tin về thuật ngữ

Tiếng Anh
Đôi chân ngứa ngáy

Hình ảnh của thuật ngữ ngứa chân

Khát vọng đi du lịch mãnh liệt, bồn chồn, mong muốn ra đi. biểu thức tiếng Anh.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ ngứa chân bằng tiếng Anh

 • Thanh toán hợp đồng tiếng Trung là gì?

 • 株系 trong Tiếng Trung là gì?

 • 芒草 trong Tiếng Trung là gì?

 • 黑动设计 trong Tiếng Trung là gì?

 • 汊薄每股会技 trong tiếng Trung là gì?

 • 天店每股使用 trong tiếng Trung là gì?

 • 递延来明税起家 trong tiếng Trung là gì?

 • 传电安全税 trong tiếng Trung là gì?

 • 米糊 trong tiếng Trung là gì?

 • Hấp phụ tiếng anh là gì

có thể có thể

Định nghĩa – Khái niệm

Ngứa chân tiếng anh là gì??

Ngứa chân có nghĩa là tiếng Anh Khát vọng mãnh liệt được đi du lịch, bồn chồn, mong muốn ra đi

 • ngứa chân Tiếng Anh có nghĩa là khao khát được đi du lịch một cách mãnh liệt, bồn chồn, mong muốn được rời đi. biểu thức tiếng Anh.
 • Đây là .

Mong muốn mạnh mẽ để đi du lịch, bồn chồn, muốn rời khỏi Tiếng Anh là gì?

Một khao khát được đi du lịch mãnh liệt, bồn chồn, muốn rời khỏi tiếng Anh có nghĩa là đôi chân ngứa ngáy trong tiếng Anh.

Ý nghĩa – Giải thích

ngứa chân tiếng anh Nó có nghĩa là một mong muốn mạnh mẽ để đi du lịch, một bồn chồn, một mong muốn đi. biểu thức tiếng anh ..

Đây là cách sử dụng ngứa chân bằng tiếng anh. đây là thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành Lần cập nhật cuối cùng vào năm 2023.

Tóm lược

Dưới đây là một số thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Ngứa chân tiếng anh là gì?? (hoặc giải thích Mong muốn mạnh mẽ được đi du lịch, bồn chồn, mong muốn rời đi. Ngôn ngữ tiếng Anh. Nó có nghĩa là gì?) . Định nghĩa ngứa chân bằng tiếng Anh gì Ý nghĩa, ví dụ, sự khác biệt và hướng dẫn sử dụng tiếng Anh đôi chân ngứa ngáy / Một sự thôi thúc mạnh mẽ để đi du lịch, bồn chồn, muốn rời đi. Cụm từ trong tiếng Anh.. Truy cập tudienso.com để tìm kiếm thông tin về các thuật ngữ chuyên ngành trong tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn… được cập nhật liên tục. Từ điển số là website giải thích nghĩa của các từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Thông tin thêm Dịch vụ địa phương Trung Quốc là gì?