265 love at first sight Tiếng Anh là gì? mới nhất

Thông tin về thuật ngữ

Tiếng Anh
Yêu từ cái nhìn đầu tiên

Ảnh về tình yêu từ cái nhìn đầu tiên

Yêu ai đó ngay lần đầu tiên bạn nhìn thấy họ. biểu thức tiếng Anh.

Xem thêm nghĩa của từ này

Các thuật ngữ tiếng Anh liên quan đến yêu từ cái nhìn đầu tiên

 • Thanh toán hợp đồng tiếng Trung là gì?

 • 株系 trong Tiếng Trung là gì?

 • 芒草 trong Tiếng Trung là gì?

 • 黑动设计 trong Tiếng Trung là gì?

 • 汊薄每股会技 trong tiếng Trung là gì?

 • 天店每股使用 trong tiếng Trung là gì?

 • 递延来明税起家 trong tiếng Trung là gì?

 • 传电安全税 trong tiếng Trung là gì?

 • 米糊 trong tiếng Trung là gì?

 • Hấp phụ tiếng anh là gì

có thể có thể

Định nghĩa – Khái niệm

yêu từ cái nhìn đầu tiên tiếng anh là gì?

yêu từ cái nhìn đầu tiên có nghĩa là tình yêu trong tiếng anh Yêu ai đó ngay lần đầu tiên bạn nhìn thấy họ

 • yêu từ cái nhìn đầu tiên tiếng anh có nghĩa là Love the first time you see someone. biểu thức tiếng Anh.
 • Đây là .

Yêu ngay từ lần đầu gặp mặt Tiếng Anh là gì?

Love the first time you see someone in English có nghĩa là yêu từ cái nhìn đầu tiên trong tiếng Anh.

Ý nghĩa – Giải thích

yêu tiếng anh từ cái nhìn đầu tiên Nó có nghĩa là yêu ai đó lần đầu tiên bạn nhìn thấy họ. biểu thức tiếng anh ..

Đây là Cách sử dụng tình yêu sét đánh trong tiếng Anh. đây là thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành Lần cập nhật cuối cùng vào năm 2023.

Tóm lược

Dưới đây là một số thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ yêu từ cái nhìn đầu tiên tiếng anh là gì? (hoặc giải thích việc yêu ai đó khi bạn nhìn thấy họ lần đầu tiên. Các thành ngữ tiếng Anh. Nó có nghĩa là gì?) . Định nghĩa tình yêu sét đánh bằng tiếng Anh gì Nghĩa, ví dụ, cách phân biệt và hướng dẫn sử dụng love at first sight Tiếng Anh / Yêu ai đó ngay từ lần đầu tiên bạn nhìn thấy họ. Thành ngữ tiếng Anh.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin về thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn… được cập nhật liên tục. Từ điển số là website giải thích nghĩa của các từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Thông tin thêm Dịch vụ địa phương Trung Quốc là gì?