265 pipe down Tiếng Anh là gì? mới nhất

Thông tin về thuật ngữ

Tiếng Anh
đường ống xuống

Hình ảnh cho ống

Một cách nói thân mật để yêu cầu ai đó ngừng nói và/hoặc im lặng. biểu thức tiếng Anh.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ tiếng Anh liên quan đến pipe down

 • Thanh toán hợp đồng tiếng Trung là gì?

 • 株系 trong Tiếng Trung là gì?

 • 芒草 trong Tiếng Trung là gì?

 • 黑动设计 trong Tiếng Trung là gì?

 • 汊薄每股会技 trong tiếng Trung là gì?

 • 天店每股使用 trong tiếng Trung là gì?

 • 递延来明税起家 trong tiếng Trung là gì?

 • 传电安全税 trong tiếng Trung là gì?

 • 米糊 trong tiếng Trung là gì?

 • Hấp phụ tiếng anh là gì

có thể có thể

Định nghĩa – Khái niệm

đường ống trong Tiếng Anh là gì??

có nghĩa là ống xuống bằng tiếng Anh Một cách thân mật để bảo ai đó ngừng nói và/hoặc im lặng

 • pipe down Tiếng Anh là một cách nói thân mật để yêu cầu ai đó ngừng nói và/hoặc im lặng. biểu thức tiếng Anh.
 • Đây là .

Cách không chính thức để nói ngừng nói và / hoặc im lặng bằng tiếng Anh là gì?

Một cách nói thân mật trong tiếng Anh để ngăn ai đó nói và/hoặc im lặng là từ chối tiếng Anh.

Ý nghĩa – Giải thích

hạ thấp tiếng anh có nghĩa là một cách không chính thức để yêu cầu ai đó ngừng nói và/hoặc im lặng. biểu thức tiếng anh ..

Đây là cách dùng pipe down trong tiếng anh. đây là thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành Lần cập nhật cuối cùng vào năm 2023.

Tóm lược

Dưới đây là một số thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ đường ống trong Tiếng Anh là gì?? (hoặc giải thích một cách thân mật để yêu cầu ai đó ngừng nói và/hoặc im lặng. Thành ngữ tiếng Anh. Nó có nghĩa là gì?) . Định nghĩa của pipe down trong tiếng Anh gì Ý nghĩa, ví dụ, sự khác biệt và hướng dẫn sử dụng tiếng Anh pipe down / Một cách thân mật để bảo ai đó nói dừng lại và/hoặc im lặng. Cụm từ trong tiếng Anh.. Truy cập tudienso.com để tìm kiếm thông tin về các thuật ngữ chuyên ngành trong tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn… được cập nhật liên tục. Từ điển số là website giải thích nghĩa của các từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Thông tin thêm Dịch vụ địa phương Trung Quốc là gì?