265 skating on thin ice Tiếng Anh là gì? mới nhất

Thông tin về thuật ngữ

Tiếng Anh
trượt băng trên băng mỏng

Hình ảnh của thuật ngữ trượt băng trên băng mỏng

để làm một cái gì đó rất nguy hiểm. Đặt mình vào một tình huống có thể khá đáng lo ngại hoặc nguy hiểm. biểu thức tiếng Anh.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan đến trượt băng tiếng Anh

 • Thanh toán hợp đồng tiếng Trung là gì?

 • 株系 trong Tiếng Trung là gì?

 • 芒草 trong Tiếng Trung là gì?

 • 黑动设计 trong Tiếng Trung là gì?

 • 汊薄每股会技 trong tiếng Trung là gì?

 • 天店每股使用 trong tiếng Trung là gì?

 • 递延来明税起家 trong tiếng Trung là gì?

 • 传电安全税 trong tiếng Trung là gì?

 • 米糊 trong tiếng Trung là gì?

 • Hấp phụ tiếng anh là gì

có thể có thể

Định nghĩa – Khái niệm

trượt băng mỏng tiếng anh là gì?

Từ tiếng Anh trượt băng mỏng để làm một cái gì đó rất nguy hiểm

 • to skate on thin ice có nghĩa là làm điều gì đó rất nguy hiểm trong tiếng Anh. Đặt mình vào một tình huống có thể khá đáng lo ngại hoặc nguy hiểm. biểu thức tiếng Anh.
 • Đây là .

làm điều gì đó rất nguy hiểm Tiếng Anh là gì?

làm điều gì đó rất nguy hiểm có nghĩa là trượt băng trên băng mỏng bằng tiếng Anh.

Ý nghĩa – Giải thích

Tiếng Anh trượt băng trên băng mỏng nó có nghĩa là làm điều gì đó rất nguy hiểm. Đặt mình vào một tình huống có thể khá đáng lo ngại hoặc nguy hiểm. biểu thức tiếng anh ..

Đây là cách sử dụng trượt băng trên băng mỏng trong tiếng anh. đây là thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành Lần cập nhật cuối cùng vào năm 2023.

Tóm lược

Dưới đây là một số thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ trượt băng mỏng tiếng anh là gì? (hoặc giải thích làm điều gì đó rất nguy hiểm. Hãy đặt mình vào một tình huống có thể khá đáng lo ngại hoặc nguy hiểm. Các cách diễn đạt bằng tiếng Anh. What do you mean?) . Định nghĩa trượt băng mỏng bằng tiếng Anh gì Ý nghĩa, ví dụ, cách phân biệt và hướng dẫn sử dụng skating on thin ice trong tiếng Anh / to do something very risk. Đặt mình vào một tình huống có thể khá đáng lo ngại hoặc nguy hiểm. Cụm từ trong tiếng Anh.. Truy cập tudienso.com để tìm kiếm thông tin về các thuật ngữ chuyên ngành trong tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn… được cập nhật liên tục. Từ điển số là website giải thích nghĩa của các từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Thông tin thêm Dịch vụ địa phương Trung Quốc là gì?