265 squirrel away (something) Tiếng Anh là gì? mới nhất

Thông tin về thuật ngữ

Tiếng Anh
sóc ra (một cái gì đó)

Hình ảnh của mối sóc (một cái gì đó)

để che giấu hoặc che giấu một cái gì đó. biểu thức tiếng Anh.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan đến con sóc tiếng Anh (cái gì đó)

 • Thanh toán hợp đồng tiếng Trung là gì?

 • 株系 trong Tiếng Trung là gì?

 • 芒草 trong Tiếng Trung là gì?

 • 黑动设计 trong Tiếng Trung là gì?

 • 汊薄每股会技 trong tiếng Trung là gì?

 • 天店每股使用 trong tiếng Trung là gì?

 • 递延来明税起家 trong tiếng Trung là gì?

 • 传电安全税 trong tiếng Trung là gì?

 • 米糊 trong tiếng Trung là gì?

 • Hấp phụ tiếng anh là gì

có thể có thể

Định nghĩa – Khái niệm

con sóc bên ngoài (cái gì đó) Tiếng Anh là gì?

Squirrel away (something) có nghĩa là tiếng Anh để che giấu hoặc che giấu một cái gì đó

 • sóc đi (một cái gì đó) có nghĩa là để che giấu hoặc che giấu một cái gì đó bằng tiếng Anh. biểu thức tiếng Anh.
 • Đây là .

Từ tiếng Anh của từ che giấu hoặc che giấu một cái gì đó là gì?

to hide or keep something in English có nghĩa là sóc đi (cái gì đó) trong tiếng Anh.

Ý nghĩa – Giải thích

sóc bên ngoài (một cái gì đó) tiếng Anh có nghĩa là để che giấu hoặc che giấu một cái gì đó. biểu thức tiếng anh ..

Đây là cách sử dụng con sóc bên ngoài (cái gì đó) tiếng anh. đây là thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành Lần cập nhật cuối cùng vào năm 2023.

Tóm lược

Dưới đây là một số thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ con sóc bên ngoài (cái gì đó) Tiếng Anh là gì? (hoặc giải thích một cái gì đó để che giấu hoặc giữ. Cách nói tiếng Anh. Nó có nghĩa là gì?) . Định nghĩa con sóc bên ngoài (cái gì đó) bằng tiếng Anh gì Ý nghĩa, ví dụ, cách phân biệt và hướng dẫn cách dùng tiếng Anh con sóc outside (something) / to hide or hide something. Cụm từ trong tiếng Anh.. Truy cập tudienso.com để tìm kiếm thông tin về các thuật ngữ chuyên ngành trong tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn… được cập nhật liên tục. Từ điển số là website giải thích nghĩa của các từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Thông tin thêm Dịch vụ địa phương Trung Quốc là gì?