265 team player Tiếng Anh là gì? mới nhất

Thông tin về thuật ngữ

Tiếng Anh
cầu thủ đội

Hình ảnh thuật ngữ cầu thủ đội

Một người làm việc tốt với những người khác để đạt được một mục tiêu chung. biểu thức tiếng Anh.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan đến cầu thủ đội tuyển Anh

 • Thanh toán hợp đồng tiếng Trung là gì?

 • 株系 trong Tiếng Trung là gì?

 • 芒草 trong Tiếng Trung là gì?

 • 黑动设计 trong Tiếng Trung là gì?

 • 汊薄每股会技 trong tiếng Trung là gì?

 • 天店每股使用 trong tiếng Trung là gì?

 • 递延来明税起家 trong tiếng Trung là gì?

 • 传电安全税 trong tiếng Trung là gì?

 • 米糊 trong tiếng Trung là gì?

 • Hấp phụ tiếng anh là gì

có thể có thể

Định nghĩa – Khái niệm

đội tiếng anh là gì?

nghĩa là cầu thủ đội tuyển Anh Một người làm việc tốt với những người khác để đạt được một mục tiêu chung

 • Team player trong tiếng Anh có nghĩa là người làm việc tốt với những người khác để đạt được mục tiêu chung. biểu thức tiếng Anh.
 • Đây là .

Một người làm việc tốt với những người khác để đạt được mục tiêu chung Tiếng Anh là gì?

Một người Anh làm việc tốt với những người khác để đạt được mục tiêu chung có nghĩa là một người chơi trong đội tiếng Anh.

Ý nghĩa – Giải thích

cầu thủ đội tuyển Anh Nó có nghĩa là một người làm việc tốt với những người khác để đạt được một mục tiêu chung. biểu thức tiếng anh ..

Đây là Cách sử dụng cầu thủ đội tuyển tiếng anh. đây là thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành Lần cập nhật cuối cùng vào năm 2023.

Tóm lược

Dưới đây là một số thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ đội tiếng anh là gì? (hoặc mô tả một người làm việc tốt với những người khác để đạt được mục tiêu chung. Các thành ngữ tiếng Anh có nghĩa là gì?) . Định nghĩa cầu thủ đội tuyển tiếng anh gì Nghĩa, ví dụ, cách phân biệt và hướng dẫn sử dụng từ trong tiếng Anh team player / A person who works well others tođạt được mục tiêu chung. Cụm từ trong tiếng Anh.. Truy cập tudienso.com để tìm kiếm thông tin về các thuật ngữ chuyên ngành trong tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn… được cập nhật liên tục. Từ điển số là website giải thích nghĩa của các từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Thông tin thêm Dịch vụ địa phương Trung Quốc là gì?