265 zip your lips Tiếng Anh là gì? mới nhất

Thông tin về thuật ngữ

Tiếng Anh
kéo đôi môi của bạn

hình ảnh của thuật ngữ zip your lips

Một cách không chính thức để bảo ai đó im lặng. “Nén nó lại.” biểu thức tiếng Anh.

Xem thêm nghĩa của từ này

Thuật ngữ liên quan đến Zip your lips tiếng Anh

 • Thanh toán hợp đồng tiếng Trung là gì?

 • 株系 trong Tiếng Trung là gì?

 • 芒草 trong Tiếng Trung là gì?

 • 黑动设计 trong Tiếng Trung là gì?

 • 汊薄每股会技 trong tiếng Trung là gì?

 • 天店每股使用 trong tiếng Trung là gì?

 • 递延来明税起家 trong tiếng Trung là gì?

 • 传电安全税 trong tiếng Trung là gì?

 • 米糊 trong tiếng Trung là gì?

 • Hấp phụ tiếng anh là gì

có thể có thể

Định nghĩa – Khái niệm

mím môi tiếng anh là gì?

zip your lips có nghĩa là tiếng anh Một cách không chính thức để bảo ai đó im lặng

 • mím môi lại Tiếng Anh là cách nói thân mật để bảo ai đó im lặng. “Nén nó lại.” biểu thức tiếng Anh.
 • Đây là .

Một cách không chính thức để bảo ai đó im lặng bằng tiếng Anh là gì?

Một cách thân mật để bảo ai đó im lặng bằng tiếng Anh là mím môi họ bằng tiếng Anh.

Ý nghĩa – Giải thích

mím môi bằng tiếng anh Nó có nghĩa là một cách không chính thức để bảo ai đó im lặng. “Nén nó lại.” biểu thức tiếng anh ..

Đây là cách sử dụng zip your lips tiếng anh. đây là thuật ngữ tiếng anh chuyên ngành Lần cập nhật cuối cùng vào năm 2023.

Tóm lược

Dưới đây là một số thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ mím môi tiếng anh là gì? (hoặc giải thích một cách thân mật để bảo ai đó im lặng. Tương tự như “Zip it up”. Thành ngữ tiếng Anh. Nó có nghĩa là gì?) . Định nghĩa của zip your lips bằng tiếng Anh gì Ý nghĩa, ví dụ, sự phân biệt và hướng dẫn zip your lips Tiếng Anh / Một cách thân mật để bảo ai đó nói lên. “Nén nó lại.” Thành ngữ tiếng Anh.. Truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin về các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Hoa, Nhật, Hàn… được cập nhật liên tục. Từ điển số là website giải thích nghĩa của các từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Thông tin thêm Dịch vụ địa phương Trung Quốc là gì?