271 Language Focus Unit 6 Lớp 12 Trang 69 mới nhất

BÀI 6: CÔNG VIỆC TRONG TƯƠNG LAI

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ (TRUNG TÂM NGÔN NGỮ)

* Phát âm: dạng yếu và mạnh của một số liên từ và giới từ

* Ngữ pháp: Mệnh đề quan hệ

Bài tập 1. Sử dụng who, which, which, someone hoặc which để hoàn thành câu.

Câu trả lời

1. ai 3. ai 5. nào 7. ai 9. nào

2. nào 4. nào 6. ai 8. ai 10. ai

Bài tập 2. Nối các cặp câu này theo hai cách.

Ví dụ: Nhìn vào người đàn ông. Anh ấy đang giảng dạy trong lớp học.

-> Hãy nhìn người đàn ông đang giảng dạy trong lớp học.

-> Hãy nhìn người đàn ông đang giảng dạy trong lớp học.

Câu trả lời gợi ý.

1. Tôi đã đọc một cuốn sách do một người bạn của tôi viết.

Tôi đọc một cuốn sách được viết bởi một người bạn của tôi.

2. Một người đàn ông mang rất nhiều tiền trong thùng lên xe buýt.

Một người đàn ông mang theo rất nhiều tiền trong hộp bước lên xe buýt.

3. Có một vài người trên phố đang đợi cửa hàng mở cửa.

Có một số người trên đường chờ cửa hàng mở cửa.

4. Anh nhập khẩu nhiều ô tô được sản xuất tại Nhật Bản.

Anh nhập khẩu nhiều ô tô sản xuất tại Nhật Bản.

5. Có nhiều người trong văn phòng của bạn muốn nói chuyện với bạn.

Có rất nhiều người trong văn phòng của bạn muốn nói chuyện với bạn.

6. Một chàng cao bồi bị thương bởi một mũi tên ngã ngựa.

Chàng cao bồi ngã ngựa bị thương bởi một mũi tên.

7. Hầu hết những người bị thương trong vụ tai nạn đều hồi phục nhanh chóng.

Hầu hết những người bị thương trong vụ tai nạn đều hồi phục nhanh chóng.

8. Joan, người không muốn đến bữa tiệc, lo lắng nhìn đồng hồ đeo tay. John, ước gì mình đã không đến bữa tiệc, lo lắng liếc nhìn đồng hồ đeo tay.

9. Những đứa trẻ chơi bóng trong sân trường là học sinh của tôi. Những đứa trẻ chơi bóng đá trong sân trường là học sinh của tôi.

10. Việt Nam xuất khẩu nhiều gạo được trồng ở miền nam đất nước.

Việt Nam xuất khẩu nhiều gạo được trồng ở miền nam đất nước.

Xem phản hồi đầy đủ tại đây: Những công việc tương lai (Công việc tương lai)