271 Listen Unit 1 Lớp 8 Trang 12 mới nhất

BÀI 1: BẠN BÈ CỦA TÔI

LẮNG NGHE)

Nghe và hoàn thành đoạn hội thoại. Sử dụng các biểu thức trong hộp.

(Nghe và hoàn thành đoạn hội thoại. Sử dụng các câu trong khung.)

Làm thế nào để bạn làm cho nó tốt đẹp để gặp bạn?

Hân hạnh được gặp bạn. tôi muốn gặp bạn

đến và gặp

một. Hoa: Xin chào, Nam.

Tên: Sáng, Hoa.

Hoa: Nam, (1) Tôi muốn gặp em họ của tôi, Thu.

Nam giới: (2) Rất vui được gặp bạn, Thu.

Rất vui được gặp bạn, Nam.

b. Tiểu bang: Cô Liên, (3) Tôi muốn gặp mẹ tôi.

Hoa hậu Liên: (4) Rất vui được gặp bà, bà Vi.

Cô Vi: Hân hạnh là của tôi. Hoa hậu Liên

Hoa hậu Liên: Ồ, có người quản lý. Xin phép bà Vi, nhưng tôi phải nói chuyện với ông ấy.

Cô Vi: Không nghi ngờ gì

c. Ba: Bảo, (5) ra đón bà nội.

Bảo: Chào chị

bà: Xin chào, chàng trai trẻ.

Ba: Bảo là bạn cùng lớp với cháu đó bà.

bà: đó là cái gì

Số ba: Bạn cùng lớp! Bảo là bạn cùng lớp của tôi.

bà: Tôi thấy.

d. Ông Lâm: Bố Lan đó phải không chú?

Cô Lâm: Tôi không chắc. Anh đi hỏi anh.

Anh Lâm: Xin lỗi. Anh có phải anh Thành không?

Ông Thanh: Dạ, tôi đây.

Anh Lâm: Tôi là Lâm, bố của Nga.

Anh Thành: (6) Làm thế nào để bạn làm điều đó?

Xem câu trả lời trong các phần sau:

Bắt đầu Bài 1 Cấp độ 8 Trang 10

Nghe và đọc Unit 1 Level 8 trang 10

Nói Unit 1 Trình độ 8 Trang 11

Đọc Unit 1 Level 8 trang 13

Viết Unit 1 Level 8 Trang 15

Language Focus Unit 1 Cấp độ 8 Trang 16