271 Reading Unit 4 Lớp 12 Trang 44 mới nhất

BÀI 4: HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC

ĐỌC HIỂU

Trước khi bạn đọc

Như bạn đọc

Đọc đoạn văn và làm các bài tập sau.

Giáo dục bắt buộc áp dụng cho tất cả trẻ em từ 5 đến 16 tuổi ở Vương quốc Anh. Năm học ở Vương quốc Anh kéo dài từ tháng 9 đến tháng 7 và được chia thành ba học kỳ. Học kỳ mùa thu từ đầu tháng 9 đến giữa tháng 12. Học kỳ mùa xuân từ đầu tháng 1 đến giữa tháng 3 và học kỳ mùa hè từ đầu tháng 4 đến giữa tháng 7. Mỗi học kỳ có một tuần nghỉ giữa kỳ, thường là vào cuối tháng 10, giữa tháng 2 và cuối tháng 5.

Có hai hệ thống giáo dục song song tại Vương quốc Anh. Đầu tiên là hệ thống giáo dục công lập lâu dài của bang miễn phí cho mọi học sinh. Thứ hai là hệ thống giáo dục tư thục, học sinh phải đóng học phí. Các trường công lập có 93% học sinh theo học và có thể chia thành hai cấp: giáo dục tiểu học và giáo dục trung học.

Xem bảng dưới đây để biết thêm thông tin về hệ thống giáo dục Vương quốc Anh.

Nhà nước đưa ra một chương trình giảng dạy quốc gia và tất cả các trường công lập phải tuân theo nó. Nó bao gồm các môn học như Tiếng Anh, Thiết kế và Kỹ thuật, Địa lý, Toán học, Công nghệ Thông tin, Âm nhạc, Khoa học, Nghệ thuật, Vật lý, Giáo dục, Lịch sử và Ngoại ngữ. Tiếng Anh, Toán và Khoa học là các môn học chính, là môn thi bắt buộc trong kỳ thi quốc gia ở các cấp học của hệ thống giáo dục trung học.

Hệ thống giáo dục trường học tiếng Anh

Trình độ học vấn

Cấp độ / Năm

(đến đâu)

tuổi tác

(đến đâu)

Mẫu giáo

Chăm sóc trẻ em

môi trường

3-4

Ở trường mẫu giáo hoặc trường tiểu học

4-5

Lớp học đầu tiên

giáo dục

1 -3

5-8

4-6

9-10

Sơ trung

giáo dục

7-9

14-11

10-11

14-16

(kết thúc giáo dục bắt buộc)

Chứng chỉ giáo dục trung học phổ thông (GCSE)

1. Nhiệm vụ. Tìm trong đoạn văn từ hoặc nhóm từ có nghĩa tương ứng với các câu sau.

Câu trả lời

1. Trường công lập

2. giáo dục tiểu học

3. giáo dục trung học

4. bắt buộc

5. Chứng chỉ giáo dục trung học phổ thông

6. Chương trình giảng dạy

Nhiệm vụ 2. Trả lời các câu hỏi sau:

1. Khi nào trẻ em Anh bắt đầu đi học bắt buộc?

2. Một năm học ở Vương quốc Anh có bao nhiêu học kỳ?

3. Hai hệ thống giáo dục ở Vương quốc Anh là gì?

4. Con học trường tư thục có phải đóng học phí không?

5. Chương trình giáo dục quốc dân có bao nhiêu môn học cơ bản?

6. Khi nào học sinh thi tốt nghiệp THPT?

Câu trả lời

1. Từ 5 năm

2. 3 điều khoản

3. trường công lập và hệ thống trường “độc lập” hoặc “công lập”.

4. Vâng, vâng.

5. Có 3 môn cơ bản (Tiếng Anh, Toán và Khoa học).

6. Khi học sinh học hết cấp hai, các em sẽ phải tham dự một kỳ thi gọi là Chứng chỉ Giáo dục Trung học Phổ thông.

Sau khi đọc

Trong nhóm, các em nói về những môn học mà các em thấy khó nhất ở trường và những điều các em muốn thầy cô, bạn bè giúp đỡ để học môn đó hiệu quả hơn.

Xem câu trả lời trong các phần sau:

Speaking Unit 4 Lớp 12 Trang 47

Listening Unit 4 Lớp 12 Trang 48

Viết Unit 4 Lớp 12 Trang 49

Language Focus Unit 4 Lớp 12 Trang 49