271 Speaking Unit 4 Lớp 12 Trang 47 mới nhất

BÀI 4: HỆ THỐNG GIÁO DỤC TRƯỜNG HỌC

Đang nói chuyện)

Nhiệm vụ 1. Theo cặp, nghiên cứu biểu đồ mô tả các cấp học chung trong hệ thống giáo dục Việt Nam, sau đó hỏi và trả lời các câu hỏi dựa trên mô hình.

Trình độ học vấn

Cấp độ/Năm

(đến đâu)

tuổi tác

(đến đâu)

Mẫu giáo

Mẫu giáo

1 -3

không bắt buộc

Mẫu giáo

4-5

Lớp học đầu tiên

giáo dục

1 -5

6-10

Giáo dục bắt buộc

Sơ trung

giáo dục

Trường cấp hai

6-9

14-11

THCS 10-12

15-17

Kỳ thi quốc gia cho GCSE

Ví dụ:

A: Khi nào trẻ em ở Việt Nam đi học tiểu học?

B: Khi chúng được 6 tuổi.

A: Trường tiểu học kéo dài bao lâu?

B: 5 năm, từ lớp 1 đến lớp 5.

Nhiệm vụ 2. Theo nhóm, họ nói về hệ thống giáo dục phổ thông ở Việt Nam dựa trên thông tin trong Nhiệm vụ 1.

Nhiệm vụ 3. Theo nhóm, tìm các dấu chấm Điểm tương đồng và khác biệt giữa hệ thống trường học Việt Nam và Vương quốc Anh dựa trên nội dung của các đoạn văn.

A. Tôi không chắc, nhưng tôi nghĩ có một số điểm tương đồng và khác biệt giữa hệ thống trường học ở Việt Nam và Anh.

B. Tôi nghĩ vậy, tốt. Nhưng những khác biệt nào bạn biết?

C. Theo tôi được biết, hai hệ thống đầu tiên có ba cấp học như nhau, độ tuổi đi học như nhau.

D. Nhưng ở Anh, theo như tôi biết, không có quy định nghiêm ngặt và không phù hợp đối với tuổi đi học của chim sáo.

A. Ý bạn là gì?

D.Được. Tôi được biết rằng ở Anh, một sinh viên có thể đến một lớp học nếu anh ta đủ năng lực.

B. Có rất nhiều điểm khác biệt mà tôi thấy.

C. Cho ví dụ?

B. Năm học. Mỗi năm chỉ có hai học kỳ ở Việt Nam, mỗi học kỳ kéo dài khoảng năm tháng.

Tôi hiểu rồi. Ở Anh, một năm học được chia thành ba mùa.

D. Và một điểm khác biệt nữa: ở Anh, học sinh không phải tham gia bất kỳ kỳ thi nào để vào trường trung học.

C. Nhưng chúng ta không được bỏ qua sự khác biệt quan trọng nhất: phí ghi danh cho trẻ em, giáo dục tiểu học và trung học. Đối với ba cấp độ này, mọi người không phải trả học phí ở Anh. Ý tôi là chúng hoàn toàn miễn phí và bắt buộc.

B. Ồ, thật sao?

Xem câu trả lời trong các phần sau:

Unit 4 Reading Level 12 Trang 44

Listening Unit 4 Lớp 12 Trang 48

Viết Unit 4 Lớp 12 Trang 49

Language Focus Unit 4 Lớp 12 Trang 49