285 Giáo án VNEN Tuần 12 – lớp 5 mới nhất

THỰC HÀNH TOÁN HỌC

LUYỆN TẬP: BÀI CỘNG, SỐ, NHÂN

SỐ THẬP PHÂN

Mục tiêu: – Củng cố STP cộng, trừ, nhân các số thập phân qua STN và giải toán có lời văn.

Khởi động: Mời Ban Chấp hành Trung ương làm việc

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

Bài 1: Trò chơi thi Ai nhanh hơn:

Đặt rồi tính:

56 + 3,82 54 – 33,06 0,324 x 45

– Từng trẻ lần lượt thực hiện phép tính trước vào bảng của trẻ.

-Sau đó so sánh kết quả với các bạn trong nhóm.

Bóng 2: (Làm vở toán)

Tìm x: 2,47 + x = 9,25 -1,37 9,6 – x = 3,2 x 2 x : 2,14 = 5 x 3

Bài tập 3: Giải bài toán này:

Một tấm thẻ hình chữ nhật có chiều rộng l 5,6 dm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi của tấm thẻ hình chữ nhật này.

Task 1: Đọc kỹ đề và tóm tắt đề bài

Nhiệm vụ 2: giải trong sách bài tập

Nhiệm vụ 3: Kiểm tra lẫn nhau

Bài 4: Giải bài toán này:

Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 32,5m, chiều rộng kém chiều dài 9,5m. Tính chu vi và diện tích mảnh đất đó?

Task 1: Đọc kỹ đề và tóm tắt đề bài

Nhiệm vụ 2: Giải quyết trong bản phác thảo

Nhiệm vụ 3: Kiểm tra lẫn nhau

– Giáo viên theo dõi, giúp đỡ học sinh làm bài.

*Trên bản đồ tỷ lệ 1:1000.000, khoảng cách từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết là 19,8 cm. Hỏi độ dài thực của quãng đường từ thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết. -mét?

– Chia sẻ của cô giáo.

B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG

Đưa ra 3 ví dụ cộng trừ nhân chia số thập phân cho bố mẹ xem

Mời trụ sở lên làm việc.

******


6 trang
Gửi bởi
hannguyen.nt
Ngày giao hàng
01/09/2021
thấy
564Tải xuống
0
Tải xuống
Bạn đang xem tài liệu “Giáo Án VNEN Tuần 12 – Lớp 5”Để tải tài liệu gốc về máy tính của bạn, hãy nhấp vào . trên nút TẢI XUỐNG bên trên
Tuần : 12	 Thứ ba ngày 14 tháng 11 năm 2017
Tiết : 1-Chiều	
LUYỆN TOÁN
ÔN TẬP: LUYỆN TẬP VỀ PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ, PHÉP NHÂN
 SỐ THẬP PHÂN
Mục tiêu : - Củng cố về phép cộng, phép trừ STP, phép nhân số thập phân với STN và giải toán có lời văn. 
Khởi động : Mời HĐTQ làm việc
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 
Bài 1: Trị chơi : Ai nhanh hơn: 
Đặt tính rồi tính : 
 56 + 3,82 54 – 33,06 0,324 x 45 
- Mỗi em thực hiện lần lượt các phép tính trên vào bảng con.
-Sau đó cùng so sánh kết quả với cc bạn trong nhĩm. 
Bi 2: (Làm vở luyện tóan )
 Tìm x: 2,47 + x = 9,25 -1,37 9,6 - x = 3,2 x 2 x : 2,14 = 5 x 3
Bài 3 : Giải bài toánn sau:
 Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều rộng l 5,6dm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Hãy tính chu vi của tấm bìa hình chữ nhật đó. 
Việc 1 : Đọc kĩ đề bài và tóm tắt bài toán
Việc 2 : Giải vào vở luyện tốn
Việc 3 : Đổi chéo kiểm tra cho nhau
Bài 4 : Giải bài tóan sau :
 Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 32,5m, chiều rộng kém chiều dài 9,5m. Tính chu vi và diện tích của mảnh đất đó? 
Việc 1 : Đọc kĩ đề bài và tóm tắt bài toán
Việc 2 : Giải vào vở nháp
Việc 3 : Đổi chéo kiểm tra cho nhau
-GV theo dõi, giúp HS làm bài. 
*Trên bản đồ tỉ lệ 1:1000 000, quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết đo được 19,8cm.Hỏi độ dài thật của quãng đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Phan Thiết là bao nhiêu ki-lô-mét?
Báo cáo với thầy/ cô giáo kết quả những việc em đã làm.
- Chia sẻ của giáo viên.
B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
Lấy 3 ví dụ về phép cộng, trừ, nhân số thập phân làm cho bố mẹ xem
 Mời HĐTQ làm việc.
*******
Tuần : 12	 Thứ ba ngày 14 tháng 11 năm 2017
Tiết : 2-Chiều	LUYỆN TIẾNG VIỆT
	ÔN TẬP
LUYỆN ĐỌC : MÙA THẢO QUẢ
Mục tiêu : 
- Luyện tập đọc đúng, diễn cảm và hiểu nội dung bài: Mùa thảo quả 
-Ôn tập về quan hệ từ
*Khởi động : Hội đồng tự quản làm việc
A.HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH 
 1.Nghe bạn đọc lại bài : Mùa thảo quả
 - HS theo dõi tài liệu HDH TV 5 / 23 lắng nghe bạn đọc bài. 
 - Nhắc nhở HS đọc phân biệt lời nhân vật
2. Cùng luyện đọc : 
 - Đọc đúng : lướt thướt, quyến, Chin San, đột ngột, chon chót
 - Đọc câu : Gió tây lướt thướt bay qua rừng,/ quyến hương thảo quả đi,/ rải theo triền núi,/ đưa hương thảo quả ngọt lựng,/ thơm nồng vào những thơn xóm Chin San.//
 - Đọc đoạn, bài : Mỗi em đọc một đoạn nối tiếp đến hết bài.
 3. Tổ chức thi đọc đoạn trước lớp.
* Thi đọc diễn cảm toàn bài
 4. Luyện đọc các bài tập đọc tuần 11.
 5. Đặt câu với mối quan hệ từ : và, nhưng, của
Báo cáo với thầy/ cô giáo kết quả những việc em đã làm.
- Chia sẻ của giáo viên.
 B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG : 
Đọc bài « Mùa thảo quả  » cho bố mẹ nghe
Tuần : 12	 Thứ ba ngày 14 tháng 11 năm 2017
Tiết : 3-Chiều
LUYỆN TIẾNG VIỆT
ÔN TẬP
LUYỆN CHÍNH TẢ : CHUYỆN CỦA BỒ CHAO
Mục tiêu : 
- Nghe - viết đúng, đẹp chính tả đoạn “ Bồ Chao hốt hoảng..xây dựng . ” trong đoạn văn Chuyện của Bồ Chao TLHDH TV5/9
- Luyện tập về từ láy, từ gợi tả âm thanh
Khởi động : Mời HĐTQ làm việc
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH:
1. Chơi trò chơi “ Tiếp sức” 
 Thi đua tìm các từ gợi tả âm thanh có âm cuối ng
- Chia lớp thành hai đội chơi, thi đua viết kết quả lên bảng. Hết thời gian, nhóm nào viết được nhiều từ đúng thì nhóm đó dành chiến thắng.
2. Đọc đoạn văn “ Bồ Chao hốt hoảng..xây dựng .” trong đoạn văn Chuyện của Bồ Chao (TLHDH /9) 
-Tìm và luyện viết từ khó trong đoạn văn : vút tận, hốt hoảng, Bồ Các
-Cùng nhau sửa sai và đọc lại những tiếng đó. 
3. Nghe viết chính tả :“ Bồ Chao hốt hoảng..xây dựng .” trong đoạn văn Chuyện của Bồ Chao (TLHDH /9) 
 -Đổi chéo vở - sửa sai cho nhau .
 * Viết chữ nét thanh, nét đậm
1. Trò chơi : Thi tìm từ láy âm đầu l
Các nhóm suy nghĩ và nhớ lại các các từ láy âm đầu l ghi vào bảng nhóm . Hết thời gian 3 phút nhóm nào ghi được nhiều nhất là nhóm thắng cuộc . M : long lanh
Báo cáo với thầy/ cô giáo kết quả những việc em đã làm.
- Chia sẻ của giáo viên
B. HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG
Viết lại những chữ sai cho đúng ( mỗi chữ viết 2 dòng)
Tuần : 12
Tiết : 5	 Thứ sáu ngày 17 tháng 11 năm 2017
SINH HOẠT TẬP THỂ
VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY 20-11
Mục tiêu: 	
- Đánh giá hoạt động trong tuần – triển khai kế hoạch tuần tới . 
- Ôn lại ý nghĩa này 20-11, sinh hoạt văn nghệ mừng ngày 20-11.
A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN:
1. Đánh giá việc thực hiện tuần 12
- CTHĐTQ điều khiển lớp sinh hoạt: 
- CTHĐTQ điều khiển nhận xét các mặt trong tuần
+ Ban học tập + Ban đối ngoại + Ban văn nghệ
+ Ban vệ sinh + Ban thư viện
- GV tuyên dương cá nhân, nhóm thực hiện tốt - Động viên, nhắc nhở nhóm cònn sai sót.
2. Phương hướng tuần tới 
- Tiếp tục phát huy ưu điểm tuần qua
- Các nhóm tiếp tục kiểm tra lẫn nhau bảng nhân, chia ( ban học tập : bạn Phúc, Thương)
- Tiếp tục động viên, giúp đỡ HS tham gia thi tiếng Anh, Toán trên mạng.
- Chuẩn bị thi bóng đá mi ni với các bạn nam
3.Ôn lại ý nghĩa ngày 20-11
- BHT cho các nhóm thảo luận và trình bày : Em biết gì về ngày 20-11.
+ Ngày 20-11 nhắc nhở các em về điều gì?
+Em đã làm gì để tỏ lòng biết ơn thầy cô giáo?
+Em có quyết tâm gì để các thầy cô vui lòng?
4. Sinh hoạt văn ngh
- Ban văn nghệ tổ chức cho cả lớp sinh hoạt văn nghệ về thầy cô: hát, đọc thơ, kể chuyện.
* HĐTQ làm việc 
TUẦN: 11 Thứ hai ngày 13 tháng 11 năm 2017
TIẾT: 1
GV trực : Lê Thị Kim Chi
MÔN: HĐ-TT ĐẦU TUẦN
BÀI:– SINH HOẠT VĂN NGHỆ MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
Mục tiêu: 	- Đánh giá về nề nếp, học tập và các hoạt động trong tuần . Nắm được công việc của tuần tiếp theo để thực hiện.
- Tham gia sinh hoạt cách tự giác và hào hứng.
Chuẩn bị: -Nội dung sinh hoạt, ý nghĩa ngày 20-11, các lớp chuẩn bị các tiết mục văn nghệ.
 -Nhiệm vụ tuần tới 
ND- HT tổ chức
Thời gian
Hoạt động của gio vin
Hoạt động của học sinh
-HĐ1: Cho cờ
HĐ 2:
Nhận xét, đánh giá.
-HĐ3:
Xây dựng kế hoạch tuần 12
HĐ4: Sinh hoạt văn nghệ về ngày 20-11
5 phút
5phút
5 phút
10 phút
- GV cùng hs ổn định tổ chức để chuẩn bị chào cờ
- Tiến hành cho cờ
Nhận xét chung các hoạt động trong tuần.
- Đạo đức
-Học tập 
- Các hoạt động khác: 
-Sỉ số 
-Vệ sinh cá nhân ,trường lớp 
-Đồ dùng học tập
- Kế hoạch 
- Thi đua theo chủ điểm: “ Kính yêu thầy cô giáo”
-Khắc phục những hạn chế, tồn tại, phát huy những điểm đã đạt được
- Nắm vững và thực hiện tốt nội quy của lớp và của trường.
- Tiếp tục tuyên truyền học sinh và phụ huynh đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy.
-GV cùng học sinh ôn lại ý nghĩa ngày 20-11
- Gv tổ chức cho hs văn nghệ về ngày 20-11.
- Mời các trưởng ban văn nghệ lên cộng tác.
- Nhận xét
-Dặn chuẩn bị tiết học thứ hai 
-HS tiến hành xếp hàng 
- HS cho cờ, hát Quốc ca
-Chú ý
-Lắng nghe 
- HS nghe
- Lắng nghe
.
- Tham gia tích cực

Tệp đính kèm:

  • Vnen Lop 5_12184071.doc