39 Review ngành Quan hệ quốc tế cho học sinh cuối cấp mới nhất

Ngành Quan hệ quốc tế là gì?

Quan hệ quốc tế là một ngành của chính trị học, nghiên cứu về ngoại giao và các vấn đề toàn cầu giữa các nước thông qua hệ thống quốc tế, bao gồm các quốc gia, tổ chức đa abcxyz (IGO), tổ chức phi abcxyz (NGO), và các công ty đa quốc gia (MNC). Bên cạnh chính trị học, quan hệ quốc tế còn quan tâm đến những lĩnh vực khác nhau như kinh tế, lịch sử, luật, triết học, địa lý, xã hội học, nhân loại học, tâm lý học, và văn hóa học. Ngành này liên quan đến những vấn đề đa dạng như toàn cầu hóa và những tác động đến xã hội và chủ quyền của các quốc gia, bảo vệ sinh thái, tăng trưởng hạt nhân, chủ nghĩa dân tộc, phát triển kinh tế, khủng bố, tội phạm có tổ chức, an ninh nhân loại, và nhân quyền.

Sau khi học ngành Quan hệ quốc tế bạn sẽ làm ở những đơn vị nào?

– Các cơ quan quản lý Nhà nước từ Trung ương đến các Bộ, Ban, Ngành;
– Các tổ chức quốc tế, tổ chức phi abcxyz, các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế của Việt Nam có quan hệ với nước ngoài, các công ty liên doanh, văn phòng đại diện của nước ngoài và các công ty nước ngoài tại Việt Nam;
– Các đơn vị báo chí, truyền hình;
Những công việc mà cử nhân Quan hệ quốc tế có thể đảm nhiệm:
– Giới thiệu hình ảnh của đơn vị mình ra với thế giới, với các trường, viện nghiên cứu và các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước;
– Thiết lập, củng cố mối quan hệ, hợp tác quốc tế; đàm phán, xây dựng, bảo vệ để có những dự án quốc tế,… Hầu hết sinh viên sau khi tốt nghiệp ngành Quan hệ Quốc tế rất dễ dàng tìm được công việc phù hợp và giàu khả năng thăng tiến như:
– Chuyên viên đối ngoại, điều phối dự án, đại diện thương mại trong và ngoài nước hay tham tán thương mại của Việt Nam ở nước ngoài,
– Công việc biên, phiên dịch, hướng dẫn viên du lịch hay biên tập viên cho các phòng ban tin tức quốc tế,
– Nghiên cứu và giảng dạy về quan hệ quốc tế tại các trường đại học, viện đào tạo,…

>> Xem thêm:  Review ngành Công nghệ thực phẩm cho học sinh cuối cấp

Những tố chất cần thiết để làm nghề

Người làm trong lĩnh vực Quan hệ quốc tế cần có khả năng trong thiết lập các mối quan hệ: xã giao, đàm phán, hợp tác quốc tế hay thiết lập mối quan hệ của mình, của đơn vị mình với các đối tác khác trong và ngoài nước. Chính vì vậy ngành này yêu cầu các bạn thí sinh phải có niềm đam mê ngoại ngữ, khả năng hiểu biết rộng liên quan đến các vấn đề như văn hóa, xã hội, chính trị.

Những trường nào đào tạo?

– Miền Nam

Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn
Trường đại học Kinh tế Tài chính TP. Hồ Chí Minh
Trường ĐH Sư phạm TP. Hồ Chí Minh
Trường đại học Quốc tế Hồng Bàng
Trường đại học Khoa học xã hội & Nhân văn TPHCM

– Miền Bắc

Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Học viện Ngoại giao
Trường đại học Khoa học xã hội & Nhân văn Hà Nội