39 Review ngành Quản trị văn phòng cho học sinh cuối cấp mới nhất

🌈 VĂN PHÒNG là nơi bộ máy lãnh đạo bàn thảo và ban hành các quyết định quản lí, là trụ sở liên lạc và giao dịch chính thức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp với các cơ quan, đối tác bên ngoài. Văn phòng là nơi thu thập và xử lí thông tin, là nơi tổ chức và theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các quyết định quản lí đã được ban hành. Có thể nói, Văn phòng là bộ phận tham mưu đắc lực cho các cấp lãnh đạo và quản lí trong việc tổ chức, điều hành hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp. Văn phòng là khu vực và bộ phận hiện hữu trong tất cả các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

👉 Bộ phận quản trị văn phòng trong các tổ chức doanh nghiệp có thể giúp lãnh đạo trong việc thu thập, xử lý thông tin; tham mưu và đề xuất các phương án giải quyết vấn đề; giúp lãnh đạo quản trị hệ thống thông tin hiệu quả và ứng dụng công nghệ thông tin; xây dựng hệ thống quy chuẩn cho hoạt động văn phòng; soạn thảo và chuyển giao văn bản; lưu trữ hồ sơ; tổ chức các sự kiện, hội họp và truyền thông, quảng bá, giới thiệu hình ảnh cơ quan; đảm bảo cơ sở vật chất và phương tiện làm việc; liên lạc, giao dịch và có quan hệ tốt với công dân, tổ chức, đối tác, khách hàng;

Do đó nhu cầu nhân lực về lĩnh vực Quản trị văn phòng là tương đối, nhưng số sinh viên đào tạo hàng năm cũng khá nhiều,phải lên tới hàng ngàn người mỗi năm.

>> Xem thêm:  Review ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng cho học sinh cuối cấp

🔥 Cơ hôi việc làm của ngành quản trị văn phòng

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Quản trị văn phòng có thể đảm nhận những vị trí việc làm như: Chuyên viên, nhân viên văn phòng làm việc tại các bộ phận hành chính – tổng hợp; hành chính – tổ chức; hành chính – nhân sự … trong Văn phòng các cơ quan nhà nước, Văn phòng các tổ chức xã hội từ trung ương đến địa phương và Văn phòng doanh nghiệp; Nhân viên hành chính, lễ tân, văn thư, lưu trữ, thư ký văn văn phòng hoặc trợ lý hành chính tại Văn phòng của tất cả các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức; các chương trình, dự án; Có khả năng đảm nhiệm vị trí lãnh đạo hoặc phụ trách bộ phận hành chính, văn phòng tại các doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước và các tổ chức khác; Giảng viên, nghiên cứu viên tại các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về văn phòng và quản trị văn phòng bậc trung cấp, cao đẳng và một số trường đại học;

Địa chỉ làm việc của ngành Quản trị văn phòng đa dạng, gồm: Văn phòng các cơ quan nhà nước như Văn phòng Bộ; Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân; Văn phòng các Sở, ban, ngành; Văn phòng của các cơ quan Đảng, Đoàn, Hội và Hiệp hội; Văn phòng các tổ chức nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; Văn phòng các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty và các loại hình doanh nghiệp khác

Mức lương ngành quản trị văn phòng như thế nào?

Mức lương dao động từ 7- 55 triệu đồng/tháng phụ thuộc và kinh nghiệm và khả năng làm việc của nhân viên

🏢 Các trường đào tạo ngành quản trị văn phòng:

Miền Bắc: Đại học khoa học xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN), đại học công nghiệp Hà Nội, Đại học Nội vụ Hà Nội, Đại học Thành Tây,… (mức điểm từ 15-23 điểm)

Miền Nam: Đại học Sài Gòn, Đại học Hoa Sen, đại học Trà Vinh…(mức điểm từ 15-21 điểm)

>> Xem thêm:  Review trường Đại học Chính trị đào tạo Sỹ quan Chính trị