41 1296 bài tập trắc nghiệm Toán 10 học kì 1 có đáp án – Trần Quốc Nghĩa mới nhất

Nhằm chuẩn bị cho năm học mới 2019 – 2020, Tài liệu học tập giới thiệu đến quý thầy, cô giáo cùng các em học sinh tài liệu 1296 bài tập trắc nghiệm Toán 10 học kì 1 có đáp án do thầy Trần Quốc Nghĩa biên soạn. Tài liệu gồm 132 trang với các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Toán lớp 10 chọn lọc thuộc các chủ đề: mệnh đề và tập hợp, hàm số bậc nhất và hàm số bậc hai, phương trình, vectơ – tọa độ, tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng.

Mục lục tài liệu 1296 bài tập trắc nghiệm Toán 10 học kì 1 có đáp án – Trần Quốc Nghĩa:
A – ĐẠI SỐ
Chương 1. Mệnh đề và tập hợp
+ Bài 1. Mệnh đề.
+ Bài 2. Tập hợp. Các phép toán trên tập hợp.
+ Bài 3. Trắc nghiệm tổng hợp.
Chương 2. Hàm số bậc nhất hàm số bậc hai
+ Bài 1. Đại cương về hàm số.
+ Bài 2. Hàm số bậc nhất y = ax + b.
+ Bài 3. Hàm số bậc hai y = ax^2 + bx + c.
+ Bài 4. Trắc nghiệm tổng hợp.

Chương 3. Phương trình
+ Bài 1. Đại cương về phương trình.
+ Bài 2. Phương trình bậc nhất: ax + b = 0.
+ Bài 3. Phương trình bậc hai: ax^2 + bx + c = 0.
+ Bài 4. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai.
+ Bài 5. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn.
+ Bài 6. Hệ phương trình bậc hai hai ẩn.
+ Bài 7. Trắc nghiệm tổng hợp.
B – HÌNH HỌC
Chương 1. Véctơ – Tọa độ
+ Bài 1. Véctơ.
+ Bài 2. Tọa độ.
+ Bài 3. Trắc nghiệm tổng hợp.
Chương 2. Tích vô hướng
+ Bài 1. Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0 độ đến 180 độ.
+ Bài 2. Tích vô hướng và ứng dụng.
C – ĐÁP ÁN
Chương 1. Mệnh đề và tập hợp.
Chương 2. Hàm số bậc nhất hàm số bậc hai.
Chương 3. Phương trình.
Chương 1. Véctơ – tọa độ.
Chương 2. Tích vô hướng.


Loading…

EAD logo - 1296 bài tập trắc nghiệm Toán 10 học kì 1 có đáp án – Trần Quốc Nghĩa
Taking too long?
reload - 1296 bài tập trắc nghiệm Toán 10 học kì 1 có đáp án – Trần Quốc Nghĩa Reload document

|

open - 1296 bài tập trắc nghiệm Toán 10 học kì 1 có đáp án – Trần Quốc Nghĩa Open in new tab

Tải tài liệu ngay [3.46 MB]

>> Xem thêm:  40 Đề thi học sinh giỏi Toán 10 cấp trường huyện tỉnh năm 2017-2018-2019-2020