41 Bài tập chọn lọc nguyên hàm – tích phân, số phức, tọa độ không gian Oxyz mới nhất

Tài liệu gồm có 50 trang được tổng hợp bởi thầy giáo Bùi Đình Thông, chọn lọc các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm các chủ đề: Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng, Số phức, Phương pháp tọa độ trong không gian Oxyz … có đáp án từ các đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Toán từ năm 2016 đến năm 2019; nhằm giúp các em học sinh khối 12 ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm học 2019 – 2020 (dự kiến diễn ra từ ngày 08 – 11/08/2020).

+ Cho hình thang cong (H) giới hạn bởi các đường y = e^x, y = 0, x = 0, x = ln 4. Đường thẳng x = k (0 < k < ln4) chia (H) thành hai phần có diện tích là S1 và S2 như hình vẽ bên. Tìm k để S1 = 2S2.
+ Xét các số phức z thỏa mãn (z + 2i)(z – 2) là số thuần ảo. Trên mặt phẳng tọa độ, tập hợp tất cả các điểm biểu diễn các số phức z là một đường tròn có bán kính bằng?

+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A (4;6;2) và B (2;-2;0) và mặt phẳng (P): x + y + z = 0. Xét đường thẳng d thay đổi thuộc (P) và đi qua B, gọi H là hình chiếu vuông góc của A trên d. Biết rằng khi d thay đổi thì H thuộc một đường tròn cố định. Tính bán kính R của đường tròn đó.
+ Cho hai hàm số f(x) = ax^3 + bx^2 + cx – 1/2 và g(x) = dx^2 + ex + 1. Biết rằng đồ thị hàm số y = f(x) và y = g(x) cắt nhau tại 3 điểm có hoành độ lần lượt là −3; −1; 1 (tham khảo hình vẽ). Hình phẳng giới hạn bởi 2 đồ thị đã cho có diện tích bằng?
+ Cho đường thẳng y = 3x và parabol y = 2x^2 + a (a là tham số thực dương). Gọi S1 và S2 lần lượt là diện tích của 2 hình phẳng được gạch chéo trong hình vẽ bên. Khi S1 = S2 thì a thuộc khoảng nào dưới đây?

>> Xem thêm:  Chuyên đề phương pháp tọa độ trong không gian – Nguyễn Chín Em


Loading…

EAD logo - Bài tập chọn lọc nguyên hàm – tích phân, số phức, tọa độ không gian Oxyz
Taking too long?
reload - Bài tập chọn lọc nguyên hàm – tích phân, số phức, tọa độ không gian Oxyz Reload document

|

open - Bài tập chọn lọc nguyên hàm – tích phân, số phức, tọa độ không gian Oxyz Open in new tab

Tải tài liệu ngay [6.76 MB]