41 Bài tập trắc nghiệm tích phân có đáp án và lời giải mới nhất

Tài liệu gồm 163 trang tuyển chọn và phân dạng các bài tập trắc nghiệm tích phân có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh học tốt chương trình Giải tích 12 chương 3 và ôn thi THPT Quốc gia môn Toán.

Mục lục tài liệu bài tập trắc nghiệm tích phân có đáp án và lời giải:
Vấn đề 1. Tích phân.
Phần 1. Câu hỏi và bài toán trắc nghiệm.
+ Dạng toán 1. Tính tích phân bằng cách áp dụng định nghĩa, tính chất và bảng nguyên hàm (Trang 1).
+ Dạng toán 2. Tích phân hàm phân thức hữu tỉ (Trang 9).
+ Dạng toán 3. Tích phân hàm chứa dấu căn thức (Trang 14).
+ Dạng toán 4. Tích phân hàm số lượng giác (Trang 15).
+ Dạng toán 5. Tích phân hàm số mũ và hàm số logarit (Trang 18).
Phần 2. Lời giải chi tiết.
+ Dạng toán 1. Tính tích phân bằng cách áp dụng định nghĩa, tính chất và bảng nguyên hàm (Trang 20).
+ Dạng toán 2. Tích phân hàm phân thức hữu tỉ (Trang 35).
+ Dạng toán 3. Tích phân hàm chứa dấu căn thức (Trang 48).
+ Dạng toán 4. Tích phân hàm số lượng giác (Trang 50).
+ Dạng toán 5. Tích phân hàm số mũ và hàm số logarit (Trang 58).

Vấn đề 2. Tích phân đổi biến số.
Phần 1. Câu hỏi và bài toán trắc nghiệm.
+ Dạng toán 1. Phương pháp tích phân đổi biến số dạng 1: hàm đa thức, hàm hữu tỉ, hàm vô tỉ, hàm lượng giác, hàm số mũ, hàm số logarit (Trang 62).
+ Dạng toán 2. Phương pháp tích phân đổi biến số dạng 2: dạng √(a^2 – x^2), dạng √(x^2 – a^2), dạng √(x^2 + a^2), dạng √((a + x)/(a – x)), dạng √((a – x)/(a + x)) (Trang 76).

>> Xem thêm:  Toàn cảnh đề BGD từ 2017 đến 2020 (File word)

Phần 2. Lời giải chi tiết.
+ Dạng toán 1. Phương pháp tích phân đổi biến số dạng 1: hàm đa thức, hàm hữu tỉ, hàm vô tỉ, hàm lượng giác, hàm số mũ, hàm số logarit (Trang 79).
+ Dạng toán 2. Phương pháp tích phân đổi biến số dạng 2: dạng √(a^2 – x^2), dạng √(x^2 – a^2), dạng √(x^2 + a^2), dạng √((a + x)/(a – x)), dạng √((a – x)/(a + x)) (Trang 123).

Vấn đề 3. Tích phân từng phần.
Phần 1. Câu hỏi và bài toán trắc nghiệm.
+ Dạng toán 1. Tích phân P(x).e^x (Trang 131).
+ Dạng toán 2. Tích phân P(x).sinx hoặc P(x).cosx (Trang 133).
+ Dạng toán 3. Tích phân P(x).lnx (Trang 134).
Phần 2. Lời giải chi tiết.
+ Dạng toán 1. Tích phân P(x).e^x (Trang 138).
+ Dạng toán 2. Tích phân P(x).sinx hoặc P(x).cosx (Trang 148).
+ Dạng toán 3. Tích phân P(x).lnx (Trang 151).


Loading…

EAD logo - Bài tập trắc nghiệm tích phân có đáp án và lời giải
Taking too long?
reload - Bài tập trắc nghiệm tích phân có đáp án và lời giải Reload document

|

open - Bài tập trắc nghiệm tích phân có đáp án và lời giải Open in new tab

Tải tài liệu ngay [2.16 MB]