41 Các dạng toán đường tiệm cận của đồ thị hàm số thường gặp trong kỳ thi THPTQG mới nhất

Tài liệu học tập giới thiệu đến quý thầy, cô giáo cùng các em học sinh khối 12 tài liệu tuyển tập các dạng câu hỏi và bài tập trắc nghiệm đường tiệm cận của đồ thị hàm số thường gặp trong đề thi THPT Quốc gia môn Toán.

Tài liệu gồm 42 trang được tổng hợp bởi thầy Nguyễn Bảo Vương tuyển chọn 59 câu trắc nghiệm đường tiệm cận của đồ thị hàm số có đáp án và lời giải chi tiết từ các đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán, đề tham khảo và đề minh họa THPT Quốc gia môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Mục lục tài liệu các dạng toán đường tiệm cận của đồ thị hàm số thường gặp trong kỳ thi THPTQG:
PHẦN A. CÂU HỎI
+ Dạng 1. Xác định đường tiệm cận thông qua bảng biến thiên (Trang 1).
+ Dạng 2. Xác định đường tiệm cận đồ thị hàm số thông hàm số cho trước (Trang 4).
+ Dạng 3. Định m để đồ thị hàm số có đường tiệm cận thỏa mãn điều kiện cho trước (Trang 6).
+ Dạng 4. Xác định tiệm cận của đồ thị hàm số g[f(x)] khi biết bảng biến thiên hàm số f(x) (Trang 9).

PHẦN B. LỜI GIẢI THAM KHẢO
+ Dạng 1. Xác định đường tiệm cận thông qua bảng biến thiên (Trang 11).
+ Dạng 2. Xác định đường tiệm cận đồ thị hàm số thông hàm số cho trước (Trang 17).
+ Dạng 3. Định m để đồ thị hàm số có đường tiệm cận thỏa mãn điều kiện cho trước (Trang 26).
+ Dạng 4. Xác định tiệm cận của đồ thị hàm số g[f(x)] khi biết bảng biến thiên hàm số f(x) (Trang 36).

>> Xem thêm:  Đề thi thử Toán THPT QG 2019 lần 4 trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc


Loading…

EAD logo - Các dạng toán đường tiệm cận của đồ thị hàm số thường gặp trong kỳ thi THPTQG
Taking too long?
reload - Các dạng toán đường tiệm cận của đồ thị hàm số thường gặp trong kỳ thi THPTQG Reload document

|

open - Các dạng toán đường tiệm cận của đồ thị hàm số thường gặp trong kỳ thi THPTQG Open in new tab

Tải tài liệu ngay [791.87 KB]