41 Các dạng toán ứng dụng của tích phân thường gặp trong kỳ thi THPTQG mới nhất

Tài liệu ứng dụng của tích phân gồm 113 trang được biên soạn bởi thầy Nguyễn Bảo Vương, tuyển tập các câu hỏi và bài toán trắc nghiệm chủ đề ứng dụng của tích phân cùng các vấn đề liên quan, có đáp án và lời giải chi tiết, các câu hỏi và bài toán được tác giả trích dẫn từ các đề thi THPT Quốc gia môn Toán những năm gần đây.

Khái quát nội dung tài liệu các dạng toán ứng dụng của tích phân thường gặp trong kỳ thi THPTQG:
PHẦN A. CÂU HỎI
Dạng 1. Ứng dụng tích phân để tìm diện tích (Trang 1).
+ Dạng 1.1 Bài toán tính trực tiếp không có điều kiện (Trang 1).
+ Dạng 1.2 Bài toán có điều kiện (Trang 13).
Dạng 2. Ứng dụng tích phân để tìm thể tích (Trang 23).
+ Dạng 2.1 Bài toán tính trực tiếp không có điều kiện (Trang 23).
+ Dạng 2.2 Bài toán có điều kiện (Trang 28).
Dạng 3. Ứng dụng tích phân để giải bài toán chuyển động (Trang 30).
+ Dạng 3.1 Bài toán cho biết hàm số của vận tốc, quảng đường (Trang 30).
+ Dạng 3.2 Bài toán cho biết đồ thị của vận tốc, quảng đường (Trang 33).
Dạng 4. Ứng dụng tích phân để giải một số bài toán thực tế (Trang 37).
+ Dạng 4.1 Bài toán liên quan đến diện tích (Trang 37).
+ Dạng 4.2 Bài toán liên quan đến thể tích (Trang 41).
Dạng 5. Ứng dụng tích phân để giải quyết một số bài toán đại số (Trang 45).

>> Xem thêm:  Chuyên đề tích phân hàm ẩn – Hoàng Phi Hùng

PHẦN B. LỜI GIẢI THAM KHẢO
Dạng 1. Ứng dụng tích phân để tìm diện tích (Trang 48).
+ Dạng 1.1 Bài toán tính trực tiếp không có điều kiện (Trang 48).
+ Dạng 1.2 Bài toán có điều kiện (Trang 60).
Dạng 2. Ứng dụng tích phân để tìm thể tích (Trang 74).
+ Dạng 2.1 Bài toán tính trực tiếp không có điều kiện (Trang 74).
+ Dạng 2.2 Bài toán có điều kiện (Trang 81).
Dạng 3. Ứng dụng tích phân để giải bài toán chuyển động (Trang 84).
+ Dạng 3.1 Bài toán cho biết hàm số của vận tốc, quảng đường (Trang 84).
+ Dạng 3.2 Bài toán cho biết đồ thị của vận tốc, quảng đường (Trang 88).
Dạng 4. Ứng dụng tích phân để giải một số bài toán thực tế (Trang 91).
+ Dạng 4.1 Bài toán liên quan đến diện tích (Trang 91).
+ Dạng 4.2 Bài toán liên quan đến thể tích (Trang 99).
Dạng 5. Ứng dụng tích phân để giải quyết một số bài toán đại số (Trang 108).


Loading…

EAD logo - Các dạng toán ứng dụng của tích phân thường gặp trong kỳ thi THPTQG
Taking too long?
reload - Các dạng toán ứng dụng của tích phân thường gặp trong kỳ thi THPTQG Reload document

|

open - Các dạng toán ứng dụng của tích phân thường gặp trong kỳ thi THPTQG Open in new tab

Tải tài liệu ngay [3.41 MB]