41 Công thức đạo hàm, nguyên hàm – tích phân mới nhất

Để thuận tiện cho việc tra cứu các công thức đạo hàm, nguyên hàm – tích phân, Tailieuvietnam.com tuyển tập những công thức thường dùng.

A – Đạo hàm
1. Quy tắc tính đạo hàm

2. Công thức đạo hàm của hàm f(x) với x là biến số

cong thuc dao ham nguyen ham tich phan 1 - Công thức đạo hàm, nguyên hàm – tích phân

3. Đạo hàm của hàm hợp f(u) với u là hàm số

cong thuc dao ham nguyen ham tich phan 2 - Công thức đạo hàm, nguyên hàm – tích phân

Mở rộng: Đạo hàm một số hàm phân thức hữu tỉ

cong thuc dao ham nguyen ham tich phan 3 - Công thức đạo hàm, nguyên hàm – tích phân

B – Nguyên hàm – Tích phân
1. Nguyên hàm của những hàm số sơ cấp thường gặp

cong thuc dao ham nguyen ham tich phan 4 - Công thức đạo hàm, nguyên hàm – tích phân

2. Các nguyên hàm mở rộng

cong thuc dao ham nguyen ham tich phan 5 - Công thức đạo hàm, nguyên hàm – tích phân

cong thuc dao ham nguyen ham tich phan 6 - Công thức đạo hàm, nguyên hàm – tích phân

>> Xem thêm:  12 đề Toán 2020 giải chi tiết của VTED