41 Công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, xác suất và nhị thức Newton mới nhất

Để thuận tiện cho việc tra cứu các công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, xác suất và nhị thức Newton, Tài liệu Việt Nam tuyển tập những công thức thường dùng.

1. Hoán vị

2. Chỉnh hợp

cong thuc hoan vi chinh hop to hop xac suat va nhi thuc newton 1 - Công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, xác suất và nhị thức Newton

3. Tổ hợp

cong thuc hoan vi chinh hop to hop xac suat va nhi thuc newton 2 - Công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, xác suất và nhị thức Newton

4. Các tính chất của hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp

cong thuc hoan vi chinh hop to hop xac suat va nhi thuc newton 3 - Công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, xác suất và nhị thức Newton

5. Nhị thức Newton

cong thuc hoan vi chinh hop to hop xac suat va nhi thuc newton 4 - Công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, xác suất và nhị thức Newton

6. Tính chất của xác suất

cong thuc hoan vi chinh hop to hop xac suat va nhi thuc newton 5 - Công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, xác suất và nhị thức Newton

>> Xem thêm:  Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng – Nguyễn Chín Em