41 Công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích khối đa diện mới nhất

Để thuận tiện cho việc tra cứu các công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích khối đa diện, Tailieuvietnam.com tuyển tập những công thức thường dùng trong giải các bài toán thuộc chuyên đề thể tích khối đa diện.

1. Khối hộp chữ nhật

2. Khối chóp

cong thuc tinh dien tich xung quanh dien tich toan phan va the tich khoi da dien 1 - Công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích khối đa diện

3. Khối lăng trụ

cong thuc tinh dien tich xung quanh dien tich toan phan va the tich khoi da dien 2 - Công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích khối đa diện

4. Mặt cầu – Khối cầu

cong thuc tinh dien tich xung quanh dien tich toan phan va the tich khoi da dien 3 - Công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích khối đa diện

Mở rộng: Hình chỏm cầu

cong thuc tinh dien tich xung quanh dien tich toan phan va the tich khoi da dien 4 - Công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích khối đa diện

5. Hình trụ và khối trụ

cong thuc tinh dien tich xung quanh dien tich toan phan va the tich khoi da dien 5 - Công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích khối đa diện

Mở rộng:
a. Hình trụ cụt

cong thuc tinh dien tich xung quanh dien tich toan phan va the tich khoi da dien 6 - Công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích khối đa diện

b. Hình nêm
+ Loại 1

cong thuc tinh dien tich xung quanh dien tich toan phan va the tich khoi da dien 7 - Công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích khối đa diện

+ Loại 2

cong thuc tinh dien tich xung quanh dien tich toan phan va the tich khoi da dien 8 - Công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích khối đa diện

6. Hình nón – Khối nón

cong thuc tinh dien tich xung quanh dien tich toan phan va the tich khoi da dien 9 - Công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích khối đa diện

Mở rộng: Hình nón cụt

cong thuc tinh dien tich xung quanh dien tich toan phan va the tich khoi da dien 10 - Công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích khối đa diện

>> Xem thêm:  200 đề thi thử môn Toán năm 2019 có đáp án, có giải chi tiết