41 Đề cương HK1 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai mới nhất

Tài liệu học tập giới thiệu đến quý thầy, cô giáo cùng các em học sinh khối 12 đề cương HK1 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai, nhằm giúp các em có sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi học kỳ 1 môn Toán lớp 12 sắp tới.

Khái quát nội dung đề cương HK1 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai:
PHẦN A. GIẢI TÍCH 12
Chương I. Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số.
+ Chủ đề 1. Tính đơn điệu của hàm số.
+ Chủ đề 2. Cực trị của hàm số.
+ Chủ đề 3. Đường tiệm cận của đồ thị hàm số.
+ Chủ đề 4. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số.
+ Chủ đề 5. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số.
+ Chủ đề 6. Sự tương giao hai đồ thị hàm số.
+ Chủ đề 7. Các câu hỏi và bài toán liên quan.
Chương II. Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit.
+ Chủ đề 1. Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit.
+ Chủ đề 2. Đạo hàm, giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit.
+ Chủ đề 3. Phương trình mũ và lôgarit.
+ Chủ đề 4. Bất phương trình mũ và lôgarit.
Chương III. Nguyên hàm.
PHẦN B. HÌNH HỌC 12
+ Chủ đề 1. Hình đa diện, khối đa diện.
+ Chủ đề 2. Thể tích khối đa diện, khối nón, khối trụ.


Loading…

EAD logo - Đề cương HK1 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai
Taking too long?
reload - Đề cương HK1 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai Reload document

|

open - Đề cương HK1 Toán 12 năm 2019 – 2020 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai Open in new tab

Tải tài liệu ngay [1.31 MB]

>> Xem thêm:  Phương pháp tìm nhanh đáp án bài tập trắc nghiệm môn Toán