41 Đề khảo sát Toán 12 lần 2 năm 2019 – 2020 trường Tam Dương – Vĩnh Phúc mới nhất

Ngày … tháng 01 năm 2020, trường THPT Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức kỳ thi khảo sát kiến thức THPT môn Toán 12 lần 2 năm học 2019 – 2020.

Đề khảo sát Toán 12 lần 2 năm 2019 – 2020 trường Tam Dương – Vĩnh Phúc mã đề 123 gồm 06 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút.

Trích dẫn đề khảo sát Toán 12 lần 2 năm 2019 – 2020 trường Tam Dương – Vĩnh Phúc:
+ Một người vay ngân hàng 200 triệu đồng theo hình thức trả góp hàng tháng, lãi suất ngân hàng cố định 0,8% một tháng. Mỗi tháng người đó phải trả một số tiền cố định không đổi tới hết tháng 48 thì hết nợ(lần đầu tiên phải trả là một tháng sau khi vay). Tổng số tiền lãi người đó phải trả trong quá trình nợ là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng nghìn)?
+ Cho khối hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có M, N, P lần lượt là trung điểm các cạnh BC, C’D’, DD’ (tham khảo hình vẽ). Biết thể tích khối hộp bằng 48. Thể tích tứ diện AMNP bằng?

+ Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’. Gọi M là trung điểm cạnh BB’, N là điểm thuộc cạnh AA’ sao cho AA’ = 4AN. Mặt phẳng (C’MN) chia khối lăng trụ thành hai phần, phần chứa điểm A có thể tích V2, phần còn lại có thể tích V1. Tỷ số V1/V2 = a/b với a, b là số tự nhiên và phân số a/b tối giản. Tổng a + b bằng?
+ Gọi S là tập hợp tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số. Lấy ngẫu nhiên hai số từ S. Xác suất để trong 2 số lấy được có đúng một số chia hết cho 4 gần với số nào sau đây nhất?
+ Cho lăng trụ đều ABC.A’B’C’ có cạnh đáy và chiều cao cùng bằng 6. Gọi M, N, P lần lượt là tâm các hình vuông ABB’A’, BCC’B’, ACC’A’ và I, J lần lượt là trọng tâm các tam giác ABC và A’B’C’. Thể tích khối đa diện IMNPJ bằng?

>> Xem thêm:  Phát triển đề minh họa môn Toán kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020

Tải tài liệu ngay [772.00 KB]