41 Đề khảo sát Toán 12 năm 2019 – 2020 trường chuyên Hùng Vương – Phú Thọ mới nhất

Ngày … tháng … năm 2020, trường THPT chuyên Hùng Vương – Phú Thọ tổ chức kỳ thi khảo sát chất lượng môn Toán 12 năm học 2019 – 2020 lần thứ nhất, nhằm kiểm tra kiến thức môn Toán của học sinh khối 12, hướng đến kỳ thi THPT Quốc gia 2020.

Đề khảo sát Toán 12 năm 2019 – 2020 trường chuyên Hùng Vương – Phú Thọ có mã đề 010, đề gồm 07 trang với 50 câu trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án và lời giải chi tiết.

Trích dẫn đề khảo sát Toán 12 năm 2019 – 2020 trường chuyên Hùng Vương – Phú Thọ:
+ Từ một tấm bìa hình vuông có độ dài cạnh bằng 10 với M và N là trung điểm của hai cạnh, người ta gấp theo các đường AM, MN và AN để được hình chóp (H). Thể tích của khối chóp (H) bằng?
+ Cho hàm số f(x) = -2/x khi x > 0 và f(x) = -8/x khi x < 0 có đồ thị (T). Xét điểm A di động trên đường thẳng delta: y = x. Hai đường thẳng d và d’ qua A tương ứng song song Ox, Oy và cắt (T) tại lần lượt tại B và C. Tam giác ABC có diện tích nhỏ nhất bằng?
+ Đồ thị của hàm số f(x) = ax^4 + bx^2 + c có đúng ba điểm chung với trục hoành tại các điểm M, N, P có hoành độ lần lượt là m, n, p (m < n < p). Khi f(1) = -3/4 và f'(-1) = 1 thì max|f(x)| với x thuộc [m;p] bằng?

>> Xem thêm:  [Word] Đề khảo sát đầu năm Toán 12 năm 2019 – 2020 trường Yên Phong 2 – Bắc Ninh


Loading…

EAD logo - Đề khảo sát Toán 12 năm 2019 – 2020 trường chuyên Hùng Vương – Phú Thọ
Taking too long?
reload - Đề khảo sát Toán 12 năm 2019 – 2020 trường chuyên Hùng Vương – Phú Thọ Reload document

|

open - Đề khảo sát Toán 12 năm 2019 – 2020 trường chuyên Hùng Vương – Phú Thọ Open in new tab

Tải tài liệu ngay [1.58 MB]