41 Đề kiểm tra kiến thức Toán 7 mới nhất

Cuốn sách Đề kiểm tra kiến thức Toán 7 được biên soạn nhằm cung cấp thêm cho các em học sinh một tài liệu giúp tự học tốt môn Toán. Sách gồm các đề kiểm tra được viết bám sát theo chương trình môn Toán lớp 7 hiện hành, giúp học sinh dễ dàng ôn luyện, kiểm tra kiến thức sau mỗi phần, mỗi chương theo nội dung của sách giáo khoa. Từ đó giúp các em phát huy tính sáng tạo, linh hoạt, chủ động trong khi làm bài kiểm tra.

Quyển sách Đề kiểm tra kiến thức toán 7 gồm có hai phần:
Phần 1. Đề mẫu và hướng dẫn giải
A. Đề kiểm tra
B. Hướng dẫn giải
Phần 2. Một số đề kiểm tra ở các địa phương
A. Đề kiểm tra
B. Hướng dẫn giải

>> Xem thêm:  45 bộ đề bài tập trắc nghiệm Toán 7