41 Đề tham khảo THPTQG 2020 môn Toán và các bài toán phát triển theo chủ đề mới nhất

Tài liệu gồm 105 trang được biên soạn bởi quý thầy, cô giáo nhóm Strong Team Toán VD – VDC, tập trung khai thác và phát triển các câu hỏi và bài toán trong đề minh họa THPT Quốc gia 2020 môn Toán. Với mỗi bài toán, tài liệu trình bày lời giải chi tiết theo nhiều cách (nếu có), cùng với đó là một số câu hỏi và bài toán tương tự; qua đó giúp học sinh rèn luyện với những dạng toán bám sát, chất lượng.

Tài liệu được chia thành hai phần dựa theo mức độ nhận thức:
+ Phần 1. Mức độ Nhận biết – Thông hiểu: Từ trang 1 đến trang 68.
+ Phần 2. Mức độ Vận dụng: Từ trang 69 đến trang 105.

Trích dẫn đề tham khảo THPTQG 2020 môn Toán và các bài toán phát triển theo chủ đề:

+ Cho hình nón đỉnh S có đáy là hình tròn tâm O. Một mặt phẳng qua đỉnh của hình nón và cắt hình nón theo thiết diện là tam giác vuông có diện tích bằng 4. Góc giữa đường cao của hình nón và mặt phẳng thiết diện bằng 30◦. Thể tích của khối nón được giới hạn bởi hình nón đã cho bằng?
+ Cho hàm số y = f(x) liên tục trên R và có đồ thị như hình vẽ. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m để phương trình f (sinx) = 3sinx + m có nghiệm thuộc khoảng (0;π). Tổng các phần tử của S bằng?
+ Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S): x2 + y2 + z2 − 4x − 2y + 2z − 3 = 0 và một điểm M (4; 2; −2). Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. Điểm M là tâm của mặt cầu (S). B. Điểm M nằm trên mặt cầu (S).
C. Điểm M nằm trong mặt cầu (S). D. Điểm M nằm ngoài mặt cầu (S).

>> Xem thêm:  Các dạng toán cực trị của hàm số thường gặp trong kỳ thi THPTQG


Loading…

EAD logo - Đề tham khảo THPTQG 2020 môn Toán và các bài toán phát triển theo chủ đề
Taking too long?
reload - Đề tham khảo THPTQG 2020 môn Toán và các bài toán phát triển theo chủ đề Reload document

|

open - Đề tham khảo THPTQG 2020 môn Toán và các bài toán phát triển theo chủ đề Open in new tab

Tải tài liệu ngay [1.20 MB]