41 Đề thi thử THPT QG 2020 môn Toán lần 1 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai mới nhất

Tài liệu học tập giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh đề thi thử THPT QG 2020 môn Toán lần 1 trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai, đây là một đề thi chất lượng, bám sát chương trình phổ thông, có đáp án và lời giải chi tiết, rất phù hợp để các em học sinh khối 12 ôn luyện, chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia môn Toán năm học 2019 – 2020.

Trích dẫn đề thi thử THPT QG 2020 môn Toán lần 1 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai:
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình vuông, SA vuông góc với mặt đáy. Mệnh đề nào sai trong các mệnh đề sau?
A. Góc giữa mặt phẳng (SBC) và (ABCD) là góc SBA. B. Góc giữa đường thẳng BC và mặt phẳng (SAB) bằng 90 độ.
C. Góc giữa đường thẳng SB và mặt phẳng (ABCD) là góc SBC. D. Góc giữa đường thẳng SC và mặt phẳng (SAB) là góc BSC.
+ Cho hàm số y = f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + k với hệ số thực. Biết đồ thị hàm số y = f'(x) có điểm O(0;0) là điểm cực trị, cắt trục hoành tại điểm A(3;0) và có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn [-5;5] để phương trình f(-x^2 + 2x + m) = k có bốn nghiệm phân biệt?

+ Cho hàm số y = f(x) xác định và liên tục trên R đồng thời thoả mãn: f'(x) = 3 – 5sinx; f(0) = 14. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?
A. f(x) = 3pi + 5. B. f(x) = 3x + 5sinx + 9. C. f(x) = 3x – 5cosx + 9. D. f(pi/2) = 3pi/2 + 9.
+ Cho hàm số y = ax^3 + bx^2 + cx + d (với a, b, c, d thuộc R) có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Mệnh đề nào sau đây là đúng?
A. a > 0, b > 0, c > 0, d < 0. B. a > 0, b < 0, c < 0, d > 0. C. a > 0, b > 0, c < 0, d > 0. D. a > 0, b < 0, c > 0, d > 0.
+ Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số y = (x + 6)/(x + 5m) nghịch biến trên khoảng (10;+vc)?


Loading…

EAD logo - Đề thi thử THPT QG 2020 môn Toán lần 1 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai
Taking too long?
reload - Đề thi thử THPT QG 2020 môn Toán lần 1 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai Reload document

|

open - Đề thi thử THPT QG 2020 môn Toán lần 1 trường Nguyễn Bỉnh Khiêm – Gia Lai Open in new tab

Tải tài liệu ngay [1.25 MB]

>> Xem thêm:  Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2020 lần 1 trường Ngô Quyền – Hải Phòng