41 Một số cách giải và kiểm tra kết quả bài tập số phức bằng máy tính cầm tay Casio – Trần Thanh Tuyền mới nhất

Tài liệu gồm 8 trang hướng một số cách giải, kiểm tra kết quả bài tập số phức bằng máy tính cầm tay Casio, tài liệu cũng đưa ra những sai lầm cần tránh khi dùng máy tính cầm tay để giải. Nội dung chính gồm các phần:

1. Tìm số phức – xác định phần thực, phần ảo của số phức
+ Dạng 1: Không chứa z và liên hợp của z
+ Dạng 2: Có chứa z và liên hợp của z

 

2. Tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức
+ Dạng 1: Chỉ dùng cho các đáp án có dạng là các đồ thị đường thẳng
+ Dạng 2: Làm được cho tất cả các loại đồ thị đường
3. Giải phương trình trên C
+ Dạng 1: Căn bậc 2 của số phức
+ Dạng 2: Phương trình không chứa đơn vị ảo i
+ Dạng 3: Phương trình chứa đơn vị ảo i


Loading…

EAD logo - Một số cách giải và kiểm tra kết quả bài tập số phức bằng máy tính cầm tay Casio – Trần Thanh Tuyền
Taking too long?
reload - Một số cách giải và kiểm tra kết quả bài tập số phức bằng máy tính cầm tay Casio – Trần Thanh Tuyền Reload document

|

open - Một số cách giải và kiểm tra kết quả bài tập số phức bằng máy tính cầm tay Casio – Trần Thanh Tuyền Open in new tab

Tải tài liệu ngay [311.08 KB]

>> Xem thêm:  Đột phá bằng Casio fx570VN Plus môn Toán – Thái Duy Thuận