41 [OLYMPIC] 40 năm Olympic Toán học Quốc tế (1959 – 2000) mới nhất

Cuốn sách 40 năm Olympic Toán học Quốc tế (1959 – 2000) này được phân thành 2 phần.

olympic 40 nam olympic toan hoc quoc te 1959 2000 - [OLYMPIC] 40 năm Olympic Toán học Quốc tế (1959 – 2000)

– Phần 1 gồm tất cả những bài toán về Hình học đã ra trong các kỳ thi Olympic Toán học Quốc tế (IMO) từ năm 1959 đến năm 2000.

– Phần 2 với số lượng trang nhiều hơn, gồm các bài toán Số học, Đại số, Giải tích, Hình học tổ hợp. Ngoài ra, cuối mỗi phần có thêm phần phụ lục, gồm một số tư liệu về kỳ thi IMO và một số đề thi vô địch toán của một số nước.

>> Xem thêm:  Chuyên đề Cực trị tổ hợp – Thầy Nguyễn Tất Thu