41 Tài liệu hàm số lượng giác và phương trình lượng giác – Lư Sĩ Pháp mới nhất

Nhằm cung cấp tài liệu tự học chuyên đề hàm số lượng giác và phương trình lượng giác (Đại số và Giải tích 11 chương 1), thầy Lư Sĩ Pháp biên soạn và giới thiệu tài liệu hàm số lượng giác và phương trình lượng giác. Tài liệu gồm 64 trang với nội dung được chia thành ba phần:
+ Phần 1. Kiến thức cần nắm.
+ Phần 2. Dạng bài tập có hướng dẫn giải và bài tập đề nghị.
+ Phần 3. Phần trắc nghiệm có đáp án.

Khái quát nội dung tài liệu hàm số lượng giác và phương trình lượng giác – Lư Sĩ Pháp:
ÔN TẬP CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC.
BÀI 1. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC.
Dạng 1. Tập xác định của hàm số.
Hàm số xác định với một điều kiện.
Hàm số xác định bởi hai hay nhiều điều kiện.
Dạng 2. Xét tính chẵn, lẻ của hàm số.
Tìm tập xác định D của hàm số, kiểm chứng D là tập đối xứng hay không.
Tính f(-x) và so sánh với f(x).
Dạng 3. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số.
Dạng 4. Chu kì tuần hoàn của hàm số.

BÀI 2. PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC CƠ BẢN.
Dạng 1. Giải phương trình lượng giác cơ bản.
Các công thức nghiệm của bốn phương trình lượng giác cơ bản.
Cung đối và cung bù.
Dạng 2. Tìm nghiệm của phương trình trên một khoảng, đoạn.
Giải phương trình và tìm nghiệm thỏa khoảng đề bài cho.

>> Xem thêm:  Các dạng toán nhị thức Newton và các bài toán liên quan

BÀI 3. MỘT SỐ DẠNG PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC ĐƠN GIẢN THƯỜNG GẶP.
Dạng 1. Giải phương trình bậc nhất đối với một hàm số lượng giác.
Phương trình dạng at + b = 0 (a khác 0).
Một số phương trình biến đổi đưa về phương trình bậc nhất.
Từ phương trình đã cho đưa về phương trình lượng giác cơ bản và giải.
Dạng 2. Giải phương trình bậc hai đối với một hàm số lượng giác.
Phương trình dạng at2 + bt + c = 0 (a khác 0).
Một số phương trình biến đổi đưa về phương trình bậc hai.
Từ phương trình đã cho đưa về phương trình lượng giác cơ bản và giải.
Lưu ý điều kiện của bài toán (nếu có).
Dạng 3. Phương trình bậc nhất đối với sin và cos.
Phương trình có dạng asinx + bcosx + c = 0 (a^2 + b^2 khác 0).
Dạng 4. Phương trình bậc nhất bậc hai đối với sin và cos.
Nắm phương pháp giải.
Kiểm tra điều kiện của phương trình.
ÔN TẬP CHƯƠNG I.
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM: 166 câu hỏi và bài tập trắc nghiệm hàm số lượng giác và phương trình lượng giác có đáp án.


Loading…

EAD logo - Tài liệu hàm số lượng giác và phương trình lượng giác – Lư Sĩ Pháp
Taking too long?
reload - Tài liệu hàm số lượng giác và phương trình lượng giác – Lư Sĩ Pháp Reload document

|

open - Tài liệu hàm số lượng giác và phương trình lượng giác – Lư Sĩ Pháp Open in new tab

Tải tài liệu ngay [1.58 MB]