41 Trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 trong các đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán mới nhất

Theo những thông tin trên internet gần đây, thì cấu trúc đề thi THPT Quốc gia môn Toán năm 2020 sẽ không có nhiều sự khác biệt so với đề chính thức THPT Quốc gia môn Toán năm 2019, do đó, phần nội dung Đại số và Giải tích 11 sẽ chiếm một phần nhỏ trong đề thi, học sinh cần ôn tập lại.

Tài liệu học tập giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 tài liệu trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 trong các đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán. Tài liệu gồm 1223 trang được sưu tầm và biên soạn bởi thầy giáo Th.S Nguyễn Chín Em, tuyển tập các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm các chuyên đề: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác, Tổ hợp và xác suất, Dãy số – cấp số cộng và cấp số nhân, Giới hạn, Đạo hàm … có đáp án và lời giải chi tiết trong các đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán những năm gần đây; giúp các em học sinh khối 12 ôn thi THPT Quốc gia môn Toán.

Nội dung tài liệu được chia thành 05 phần:
+ Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác (Trang 3).
+ Chương 2: Tổ hợp – Xác suất (Trang 70).
+ Chương 3: Dãy số – cấp số cộng, cấp số nhân (Trang 239).
+ Chương 4: Giới hạn (Trang 287).
+ Chương 5: Đạo hàm (Trang 337).

>> Xem thêm:  Bộ trắc nghiệm Toán 11

Trích dẫn tài liệu trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 trong các đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán:
+ Cho hai đường thẳng d1 và d2 song song với nhau. Trên d1 có 10 điểm phân biệt, trên d2 có n điểm phân biệt (n ≥ 2). Biết rằng có 1725 tam giác có các đỉnh là ba trong số các điểm thuộc d1 và d2 nói trên. Tìm tổng các chữ số của n.
+ Cho hai điểm A, B thuộc đồ thị hàm số y = sin x trên đoạn [0; π], các điểm C, D thuộc trục Ox sao cho tứ giác ABCD là hình chữ nhật và CD = 2π/3. Độ dài đoạn thẳng BC bằng?
+ Cho hai số thực thỏa mãn x^2 + y^2 = 1. Đặt P = (x^2 + 6xy)/(1 + 2xy + 2y^2). Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. Giá trị nhỏ nhất của P là −3. B. Giá trị lớn nhất của P là 1. C. P không có giá trị lớn nhất. D. P không có giá trị nhỏ nhất.
+ Trên parabol (P): y = x2 + 1 lấy hai điểm A(1; 2), B(3; 10). Gọi M là điểm di động trên cung AB của (P), M khác A, B. Gọi S1 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi (P) và MA, gọi S2 là diện tích hình phẳng giới hạn bởi (P) và MB. Gọi (x0; y0) là tọa độ của điểm M khi S1 + S2 đạt giá trị nhỏ nhất. Tính x20 + y20.
+ Cho số nguyên dương n và n tam giác A1B1C1, A2B2C2,…, AnBnCn, trong đó các điểm Ai+1, Bi+1, Ci+1 lần lượt thuộc các đoạn thẳng BiCi, CiAi, AiBi với i = 1, n − 1 sao cho Ai+1Ci = 2Ai+1Bi, Bi+1Ai = 2Bi+1Ci, Ci+1Bi = 2Ci+1Ai. Gọi S là tổng tất cả diện tích của n tam giác đó. Tìm số nguyên dương n biết rằng S = 3(1 – 2^2018/3^2018) và tam giác A1B1C1 có diện tích bằng 1.


Loading…

EAD logo - Trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 trong các đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán
Taking too long?
reload - Trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 trong các đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán Reload document

|

open - Trắc nghiệm Đại số và Giải tích 11 trong các đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán Open in new tab

Tải tài liệu ngay [5.71 MB]

>> Xem thêm:  Tuyển tập câu hỏi trắc nghiệm môn Toán 11 có đáp án và lời giải