57 Lý thuyết Công thức nghiệm của phương trình bậc hai hay, chi tiết – Toán lớp 9 mới nhất

Tóm tắt nội dung bài viết

  • Lý thuyết Công thức nghiệm của phương trình bậc hai hay, chi tiết
  • Lý thuyết Công thức nghiệm của phương trình bậc hai hay, chi tiết
  • B. Bài tập tự luận
  • Ngân hàng trắc nghiệm lớp 9 tại khoahoc.vietjack.com

Lý thuyết Công thức nghiệm của phương trình bậc hai hay, chi tiết

Lý thuyết Công thức nghiệm của phương trình bậc hai hay, chi tiết

Bài giảng: Bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai – Thầy Đinh Trường Giang (Giáo viên VietJack)

1. Công thức nghiệm

Bạn đang đọc: Lý thuyết Công thức nghiệm của phương trình bậc hai hay, chi tiết – Toán lớp 9

Quảng cáo

Đối với phương trình ax2 + bx + c = 0 ( a ≠ 0 ) và biệt thức Δ = b2 – 4 ac+ Nếu Δ > 0 thì phương trình có hai nghiệm phân biệt

    + Nếu Δ = 0 thì phương trình có nghiệm kép là Lý thuyết Công thức nghiệm của phương trình bậc hai - Lý thuyết Toán lớp 9 đầy đủ nhất

+ Nếu Δ Chú ý: Nếu phương trình ax2 bx + c = 0 (a ≠ 0) có a và c trái dấu, tức là ac 0 ⇒ Phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt

2. Ví dụ cụ thể

Câu 1: Giải phương trình x2 – 5x + 4 = 0

Hướng dẫn:

+ Tính Δ = ( – 5 ) 2 – 4.4.1 = 25 – 16 = 9 > 0+ Do Δ > 0, phương trình có hai nghiệm là :

Lý thuyết Công thức nghiệm của phương trình bậc hai - Lý thuyết Toán lớp 9 đầy đủ nhất

Vậy phương trình có hai nghiệm là x1 = 4 ; x2 = 1

Câu 2: Giải phương trình 5×2 – x + 2 = 0

Quảng cáo

Hướng dẫn:

+ Tính Δ = ( – 1 ) 2 – 4.5.2 = – 39     + Do Δ

Xem Thêm  Cẩm nang sử dụng các loại thuốc nhỏ mắt – MATTI