7 Bài 22 trang 68 vở bài tập toán 8 tập 1 mới nhất

(eqalign{& {{5000} over x} + {{6600} over {x + 25}} cr& = {{5000left( {x + 25} right)} over {xleft( {x + 25} right)}} + {{6600x} over {xleft( {x + 25} right)}} cr& = {{5000left( {x + 25} right) + 6600x} over {xleft( {x + 25} right)}} cr& = {{11600x + 125000} over {xleft( {x + 25} right)}}text{ (ngày)} cr} )
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Có thể bạn quan tâm

  • Set permission là gì
  • Đề bài – bài 4.45 trang 208 sbt giải tích 12
  • airdrop mới: Avastation Phần thưởng: 500.000 AVS Tin tức: Avalanche Ngày
  • Các vị cơ bản
  • Cách tiết kiệm pin cho ip X
  • LG a
  • LG b

Một đội máy xúc trên công trường đường Hồ Chí Minh nhận nhiệm vụ xúc (11600{m^3})đất. Giai đoạn đầu còn nhiều khó khăn nên máy làm việc với năng suất trung bình (xleft( {{m^3}} right))/ngày và đội đào được (5000{m^3}). Sau đó công việc ổn định hơn, năng suất của máy tăng (25{m^3})/ngày.

LG a

Hãy biểu diễn:

– Thời gian xúc(5000{m^3}) đầu tiên;

– Thời gian làm nốt phần việc còn lại;

– Thời gian làm việc để hoành thành công việc.

Phương pháp giải:

Bạn Đang Xem: Bài 22 trang 68 vở bài tập toán 8 tập 1

Áp dụng:

– Công thức: công việc (=) năng suất( times )thời gian.

– Quy tắc: Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

Vì giai đoạn đầu mỗi ngày chỉ xúc được (x;m^3) nên thời gian để xúc (5000,{m^3}) là

(dfrac{{5000}}{x})(ngày)

Phần việc còn lại là: (11600-5000 = 6600) (({m^3}))

Khi làm nốt phần việc còn lại, mỗi ngày đội xúc được: (x + 25) (({m^3})/ ngày)

Thời gian làm nốt phần việc còn lại là: (dfrac{{6600}}{{x + 25}}) ( ngày)

Thời gian làm việc để hoàn thành công việc là:

(eqalign{
& {{5000} over x} + {{6600} over {x + 25}} cr
& = {{5000left( {x + 25} right)} over {xleft( {x + 25} right)}} + {{6600x} over {xleft( {x + 25} right)}} cr
& = {{5000left( {x + 25} right) + 6600x} over {xleft( {x + 25} right)}} cr
& = {{11600x + 125000} over {xleft( {x + 25} right)}}text{ (ngày)} cr} )

Xem Thêm : Cách vẽ lên ảnh trong Word

LG b

Thời gian làm việc để hoàn thành công việc với (x = 250{m^3})/ ngày.

Phương pháp giải:

Bạn Đang Xem: Bài 22 trang 68 vở bài tập toán 8 tập 1

Xem Thêm : Hệ quả quan trong nhất về mặt xã hội của cách mạng công nghiệp là

ADVERTISEMENT

Áp dụng:

– Công thức: công việc (=) năng suất( times )thời gian.

– Quy tắc: Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau ta quy đồng mẫu thức rồi cộng các phân thức có cùng mẫu thức vừa tìm được.

Lời giải chi tiết:

Với năng suất (x = 250) (({m^3})/ ngày) thì thời gian làm việc là:

(dfrac{{5000}}{{250}} + dfrac{{6600}}{{250 + 25}} )(,= 20 + dfrac{{6600}}{{275}} = 20 + 24= 44) ( ngày)

Video liên quan

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Biểu mẫu thủ tục hành chính khác