7 Bài 27.4, 27.5, 27.6, 27.7 trang 76 sbt vật lí 12 mới nhất

B sai vì: Các vật ở nhiệt độ cao trên ({2000^0}C) phát ra tia hồng ngoại và cả tia tử ngoại
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Có thể bạn quan tâm

  • Freezer ctrl là gì
  • crp.is
  • Đề bài – bài 1 trang 23 sbt sử 12
  • Sự khác nhau giữa công ty và hộ kinh doanh
  • Discard after là gì
  • 27.4
  • 27.5
  • 27.6
  • 27.7

27.4

Bức xạ (hay tia) tử ngoại là bức xạ

Bạn Đang Xem: Bài 27.4, 27.5, 27.6, 27.7 trang 76 sbt vật lí 12

A. đơn sắc, có màu tím sẫm.

B. không màu, ở ngoài đầu tím của quang phổ ánh sáng trắng.

C. có bước sóng từ (400nm) đến vài nanômét.

D. có bước sóng từ (750nm) đến (2mm.)

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về bức xạ hồng ngoại

Lời giải chi tiết:

Bức xạ (hay tia) tử ngoại là bức xạ có bước sóng từ (400nm) đến vài nanômét.

Chọn C

27.5

Tia tử ngoại

A. không làm đen kính ảnh

B. kích thích sự phát quang của nhiều chất.

Xem Thêm : How to reset desktop icons to default

C. bị lệch trong điện trường và từ trường.

D. truyền được qua giấy, vải, gỗ.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về tia tử ngoại

ADVERTISEMENT

Lời giải chi tiết:

Tia tử ngoạikích thích sự phát quang của nhiều chất.

Chọn B

27.6

Chọn phát biểu đúng.

A. Tia hồng ngoại có tần số cao hơn tia sáng vàng của natri.

B. Tia tử ngoại có bước sóng lớn hơn có tia ({H_alpha },…) của hiđrô.

C. Bước sóng của bức xạ hồng ngoại nhỏ hơn bước sóng bức xạ tử ngoại.

D. Bức xạ tử ngoại có tần số cao hơn bức xạ hồng ngoại.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về bức xạ hồng ngoại và tử ngoại

Lời giải chi tiết:

Xem Thêm : Đề bài – giải câu 4 trang 47 sbt địa 7

A sai vì: Tia hồng ngoại có tần số thấp hơn tia sáng vàng của natri.

B sai vì: Tia tử ngoại có bước sóng nhỏ hơn có tia ({H_alpha },…) của hiđrô.

C sai vì: Bước sóng của bức xạ hồng ngoại lớn hơn bước sóng bức xạ tử ngoại.

D đúng

Chọn D

27.7

Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Tia hồng ngoại có tần số nhỏ hơn tần số của ánh sáng tím.

B. Các vật ở nhiệt độ cao trên ({2000^0}C) chỉ phát ra tia hồng ngoại.

C. Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là tác dụng nhiệt.

D. Tia hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ.

Phương pháp giải:

Sử dụng lí thuyết về tia hồng ngoại

Lời giải chi tiết:

B sai vì: Các vật ở nhiệt độ cao trên ({2000^0}C) phát ra tia hồng ngoại và cả tia tử ngoại

Chọn B

Video liên quan

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Biểu mẫu thủ tục hành chính khác