7 Bài 9 trang 217 sbt giải tích 12 mới nhất

Với (x = dfrac{3}{2} Rightarrow y = dfrac{5}{2}) ta được tiếp tuyến (y = – dfrac{1}{4}left( {x – dfrac{5}{2}} right) + dfrac{5}{2}) ( Leftrightarrow y = – dfrac{1}{4}x + dfrac{{23}}{8})
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Có thể bạn quan tâm

  • Bài 20.1, 20.2 trang 47 sbt vật lí 10
  • Protein tại là gì
  • Thử nước hoa ở đâu
  • Mô xơ là gì
  • Virtual desktop slow
  • LG a
  • LG b
  • LG c

LG a

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số (y = {{4x + 4} over {2x + 1}})

Bạn Đang Xem: Bài 9 trang 217 sbt giải tích 12

Lời giải chi tiết:

(y = {{4x + 4} over {2x + 1}})

Tập xác định:(D = Rbackslash {rm{{ }} – {1 over 2}{rm{} }})

Ta có (y’ = – {4 over {{{(2x + 1)}^2}}})

Bảng biến thiên:

bai 9 trang 217 sbt giai tich 12 0ca7310a2c94e53007ac05c01cd4e8ba 1

Hàm số nghịch biến trên các khoảng (( – infty ; – {1 over 2}))và(( – {1 over 2}; + infty ))

Tiệm cận đứng:(x = – {1 over 2}) ; Tiệm cận ngang: y = 2

Giao với các trục tọa độ: (0; 4) và (-1; 0)

Đồ thị:

bai 9 trang 217 sbt giai tich 12 b6de680157f54b33d87a06767df08369 1

Xem Thêm : Đề bài – giải bài 2 trang 49 sbt sinh học 8

LG b

Từ (C) suy ra đồ thị của hàm số (y = |{{4x + 4} over {2x + 1}}|)

Lời giải chi tiết:

Đồ thị của hàm số được suy ra từ (C) bằng cách giữ nguyên phần đồ thị nằm phía trên trục hoành và lấy đối xứng qua trục hoành phần đồ thị nằm phía dưới trục hoành.

ADVERTISEMENT

bai 9 trang 217 sbt giai tich 12 d2ddede3e1d52536bcca84ff4f29f066 1

LG c

Xem Thêm : Cách cài đặt diệt virus trên máy tính

Viết phương trình tiếp tuyến với (C) , biết rằng tiếp tuyến đó song song với đường thẳng (y = – {1 over 4}x – 3)

Lời giải chi tiết:

Tiếp tuyến song song đường thẳng (y = – {1 over 4}x – 3) nên có hệ số góc bằng( – {1 over 4}).

Hoành độ tiếp điểm phải thỏa mãn phương trình (- {4 over {{{(2x + 1)}^2}}} = – {1 over 4})

(Leftrightarrow{(2x + 1)^2} = 16Leftrightarrowleft[ {matrix{{x = – {5 over 2}} cr {x = {3 over 2}} cr} } right.)

Với (x = – dfrac{5}{2} Rightarrow y = dfrac{3}{2}) ta được tiếp tuyến (y = – dfrac{1}{4}left( {x + dfrac{5}{2}} right) + dfrac{3}{2}) ( Leftrightarrow y = – dfrac{1}{4}x + dfrac{7}{8})

Với (x = dfrac{3}{2} Rightarrow y = dfrac{5}{2}) ta được tiếp tuyến (y = – dfrac{1}{4}left( {x – dfrac{5}{2}} right) + dfrac{5}{2}) ( Leftrightarrow y = – dfrac{1}{4}x + dfrac{{23}}{8})

Hai tiếp tuyến cần tìm là (y = – {1 over 4}x + {7 over 8}) và (y = – {1 over 4}x + {{23} over 8}).

Video liên quan

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Biểu mẫu thủ tục hành chính khác