7 Có 7 bút chì màu khác nhau có bao nhiêu cách chọn 2 chiếc mới nhất

Xem Tắt

 • 1 Có 2 hộp bút chì màu. Hộp thứ nhất có 5 bút chì màu đỏ và 7 bút chì màu xanh. Hộp thứ hai có có 8 bút chì màu đỏ và 4 bút chì màu xanh. Chọn ngẫu nhiên mỗi hộp một cây bút chì. Xác suất để có 1 cây bút chì màu đỏ và 1 cây bút chì màu xanh là:
 • 2 Gọi A là biến cố: “có 1 cây bút chì
  Xem Thêm : Cách tiết kiệm pin cho ip X
  màu đỏ và 1 cây bút chì màu xanh“Mỗi hộp có 12 bút chì.- Không gian mẫu:|Ω|=C121.C121=144- Số cách chọn được 1 bút đỏ ở hộp1, 1 bút xanh ở hộp 2 là:C51.C41- Số cách chọn được 1 bút đỏ ở hộp
  Xem Thêm : Cách tiết kiệm pin cho ip X
  2, 1 bút xanh ở hộp 1 là:C81.C71=>n(A)=C51.C41+C81.C71=76=>P(A)=n(A)Ω=76144=1936Đáp án cần chọn là:A
 • 3 Đáp án cần chọn là:AGọi A là biến cố: “có 1 cây bút chì màu đỏ và 1 cây bút chì màu xanh“
  Xem Thêm : Cách tiết kiệm pin cho ip X
  Mỗi hộp có 12 bút chì.- Không gian mẫu:|Ω|=C121.C121=144.- Số cách chọn được 1 bút đỏ ở hộp 1, 1 bút xanh ở hộp 2 là:C51.C41- Số cách chọn được 1 bút đỏ ở hộp 2, 1 bút xanh ở hộp 1 là:C81.C71=>n(A)=C51.C41+C81.C71=76.=>P(A)=n(A)Ω=76144=1936.
 • 4 Trắc nghiệm đại số và giải tích 11 bài 1: Quy tắc đếm (P2)
  • 4.1 Video liên quan

Có 2 hộp bút chì màu. Hộp thứ nhất có 5 bút chì màu đỏ và 7 bút chì màu xanh. Hộp thứ hai có có 8 bút chì màu đỏ và 4 bút chì màu xanh. Chọn ngẫu nhiên mỗi hộp một cây bút chì. Xác suất để có 1 cây bút chì màu đỏ và 1 cây bút chì màu xanh là:

Câu 58867 Vận dụng

Có thể bạn quan tâm

 • Đề bài – giải bài 5 trang 61 sbt sinh học 8
 • StableCoin dựa trên vàng mới bằng cách giao dịch khổng lồ Mitsui
 • Một vật cao 3 cm cho ảnh cách gương phẳng 12 cm hỏi ảnh độ cao bao nhiêu cm
 • Sự khác biệt văn bản quy phạm pháp luật và văn bản hành chính cá biệt
 • Khi chuẩn bị bài thuyết trình nên làm phần nào trước vì sao

Có $2$ hộp bút chì màu. Hộp thứ nhất có $5$ bút chì màu đỏ và $7$ bút chì màu xanh. Hộp thứ hai có có $8$ bút chì màu đỏ và $4$ bút chì màu xanh. Chọn ngẫu nhiên mỗi hộp một cây bút chì. Xác suất để có $1$ cây bút chì màu đỏ và $1$ cây bút chì màu xanh là:

Bạn Đang Xem: Có 7 bút chì màu khác nhau có bao nhiêu cách chọn 2 chiếc

Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

ADVERTISEMENT

Xem Thêm : Cách tính duty cycle

– Tính số phần tử của không gian mẫu.

– Liệt kê các trường hợp có thể xảy ra khi lấy được 1 bút xanh và 1 bít đỏ.

– Tính xác suất và kết luận.

Biến cố và xác suất của biến cố — Xem chi tiết…

Gọi A là biến cố: “có 1 cây bút chì

Xem Thêm : Cách tiết kiệm pin cho ip X

màu đỏ và 1 cây bút chì màu xanh“Mỗi hộp có 12 bút chì.- Không gian mẫu:|Ω|=C121.C121=144- Số cách chọn được 1 bút đỏ ở hộp1, 1 bút xanh ở hộp 2 là:C51.C41- Số cách chọn được 1 bút đỏ ở hộp

Xem Thêm : Cách tiết kiệm pin cho ip X

2, 1 bút xanh ở hộp 1 là:C81.C71=>n(A)=C51.C41+C81.C71=76=>P(A)=n(A)Ω=76144=1936Đáp án cần chọn là:A

Đáp án cần chọn là:AGọi A là biến cố: “có 1 cây bút chì màu đỏ và 1 cây bút chì màu xanh“

Xem Thêm : Cách tiết kiệm pin cho ip X

Mỗi hộp có 12 bút chì.- Không gian mẫu:|Ω|=C121.C121=144.- Số cách chọn được 1 bút đỏ ở hộp 1, 1 bút xanh ở hộp 2 là:C51.C41- Số cách chọn được 1 bút đỏ ở hộp 2, 1 bút xanh ở hộp 1 là:C81.C71=>n(A)=C51.C41+C81.C71=76.=>P(A)=n(A)Ω=76144=1936.

Trắc nghiệm đại số và giải tích 11 bài 1: Quy tắc đếm (P2)

Video liên quan

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Biểu mẫu thủ tục hành chính khác