7 Có bao nhiêu giá trị nguyên để phương trình 3sinx m 1 0 có nghiệm mới nhất

Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình: $3sin x + m – 1 = 0$ có nghiệm?

Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình: (3sin x + m – 1 = 0) có nghiệm?

Có thể bạn quan tâm

  • Mục đích xâm chiếm các thuộc địa ở bắc mĩ của thực dân anh là gì?
  • Bách có nghĩa là gì
  • Viết tất cả các số tự nhiên từ 100 đến 200 dùng tất cả bao nhiêu chữ số 1
  • Cách trồng lá tía to
  • Reach sb down là gì

A. 7.

Bạn Đang Xem: Có bao nhiêu giá trị nguyên để phương trình 3sinx m 1 0 có nghiệm

ADVERTISEMENT

B. 6.

Xem Thêm : Đề bài – giải bài 3 trang 68 vở bài tập địa lí 6

C. 3.

D. 5.

Phương trình 3sinx-1=0có bao nhiêu nghiệm thuộc khoảng từ0;3π

A. 2

B. 3

Xem Thêm : Cách miêu tả phụ âm

Đáp án chính xác

C. 4

D. 6

Xem lời giải

Video liên quan

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Biểu mẫu thủ tục hành chính khác