7 Đề bài – bài 11 trang 13 vở bài tập toán 8 tập 1 mới nhất

(eqalign{& {left( {a + b} right)^2} – {left( {a – b} right)^2} cr& = {a^2} + 2ab + {b^2} – left( {{a^2} – 2ab + {b^2}} right) cr& = {a^2} + 2ab + {b^2} – {a^2} + 2ab – {b^2} cr& = left( {{a^2} – {a^2}} right) + left( {{b^2} – {b^2}} right) + left( {2ab + 2ab} right) cr& = 4ab cr} )

Có thể bạn quan tâm

  • Bản chất của https://quatangtiny.com/wp-content/uploads/2022/03/sc6a1n20tc4a9nh20c491ie1bb87n20lc3a020gc3ac-1.html
  • Giáo bá là gì
  • Tại sao mang cá là có quan hô hấp có hiệu quả cao
  • Bài 9 trang 217 sbt giải tích 12
  • Đề bài – bài 3.18 trang 114 sbt hình học 12

Đề bài

Bạn Đang Xem: Đề bài – bài 11 trang 13 vở bài tập toán 8 tập 1

Tính diện tích phần hình còn lại mà không cần đo.

Từ một miếng tôn hình vuông có cạnh bằng (a + b), bác thợ cắt đi một miếng cũng hình vuông có cạnh bằng (a – b) (cho (a) lớn hơn (b)). Diện tích phần hình còn lại là bao nhiêu? Diện tích phần hình còn lại có phụ thuộc vào vị trí cắt không?

Phương pháp giải – Xem chi tiết

AsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

– Biểu diễn phần diện tích còn lại của miếng tôn theo (a;b.)

– Áp dụng:

({left( {A + B} right)^2} = {A^2} + 2AB + {B^2})

({left( {A – B} right)^2} = {A^2} – 2AB + {B^2})

Xem Thêm : Trong các nhân vật lịch sử em thích nhất nhân vật nào vì sao lớp 5

Lời giải chi tiết

ADVERTISEMENT

Diện tích miếng tôn ban đầu là ({left( {a + b} right)^2})

Diện tích miếng tôn cắt đi là ({left( {a – b} right)^2}).

Diện tích miếng tôn còn lại là ({left( {a + b} right)^2} – {left( {a – b} right)^2})(={a^2} + 2ab + {b^2} – left( {{a^2} – 2ab + {b^2}} right) )(= 4ab)

Diện tíchmiếng tôn còn lại(4ab) không phụ thuộc vào vị trí cắt.

Chú ý:

(eqalign{
& {left( {a + b} right)^2} – {left( {a – b} right)^2} cr
& = {a^2} + 2ab + {b^2} – left( {{a^2} – 2ab + {b^2}} right) cr
& = {a^2} + 2ab + {b^2} – {a^2} + 2ab – {b^2} cr
& = left( {{a^2} – {a^2}} right) + left( {{b^2} – {b^2}} right) + left( {2ab + 2ab} right) cr
& = 4ab cr} )

Video liên quan

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Biểu mẫu thủ tục hành chính khác