7 Đề bài – bài 20.14 trang 55 sbt vật lí 12 mới nhất

Những mạch dao động trong các sơ đồ vô tuyến có điện dung vào cỡ (1nF) và có tần số dao động riêng vào cỡ từ (kH{rm{z}}) đến (MH{rm{z}}.) Hỏi độ tự cảm của các mạch đó phải vào cỡ nào?

Có thể bạn quan tâm

  • Bệnh truyền nhiễm là gì cho ví dụ
  • Để hạn chế việc giun kim khép kín được vòng đối ở trẻ em ta cần có biện pháp như thế nào
  • Đâu là các tài nguyên du lịch tự nhiên của nước ta
  • Sự giống và khác nhau giữa sự bay hơi và sự sôi
  • Cách gỡ Word 2003

Đề bài

Bạn Đang Xem: Đề bài – bài 20.14 trang 55 sbt vật lí 12

Những mạch dao động trong các sơ đồ vô tuyến có điện dung vào cỡ (1nF) và có tần số dao động riêng vào cỡ từ (kH{rm{z}}) đến (MH{rm{z}}.) Hỏi độ tự cảm của các mạch đó phải vào cỡ nào?

Phương pháp giải – Xem chi tiết

AsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

Xem Thêm : Đề bài – giải câu 4 trang 47 sbt địa 7

Sử dụng công thức tính tần số (f = dfrac{1}{{2pi sqrt {LC} }})

Lời giải chi tiết

Ta có tần số (f = dfrac{1}{{2pi sqrt {LC} }} Rightarrow L = dfrac{1}{{4{pi ^2}{f^2}C}})

+ Khi (f = 1kHz)

Xem Thêm : Sự rắn chắc của xương có được là nhờ thành phần nào

(Rightarrow L = dfrac{1}{{4{pi ^2}{f^2}C}} = dfrac{1}{{4{pi ^2}{{({{10}^3})}^2}{{.10}^{ – 9}}}} = 25,3H)

ADVERTISEMENT

+ Khi (f = 1MHz)

(Rightarrow L = dfrac{1}{{4{pi ^2}{f^2}C}} = dfrac{1}{{4{pi ^2}{{({{10}^6})}^2}{{.10}^{ – 9}}}} = 2,{5.10^{ – 5}}H)

Độ tự cảm trong khoảng từ (2,{5.10^{ – 5}}H) đến (25H)

Video liên quan

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Biểu mẫu thủ tục hành chính khác