7 Đề bài – bài 3.18 trang 114 sbt hình học 12 mới nhất

Mặt phẳng trung trực của đoạn AB đi qua I và có vecto pháp tuyến là (overrightarrow n = overrightarrow {IB} = (1;4; – 1)).

Có thể bạn quan tâm

  • Danh sách lên iOS 15
  • Laptop mini Phong Vũ
  • Scoping review video
  • Sự khác nhau giữa laptop và pc
  • Step & Crunch là gì

Đề bài

Bạn Đang Xem: Đề bài – bài 3.18 trang 114 sbt hình học 12

Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB với A(1; -2; 4), B(3; 6; 2).

Phương pháp giải – Xem chi tiết

AsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng vuông góc với đoạn thẳng đó tại trung điểm của nó.

Nói cách khác, mặt phẳng trung trực của (AB) đi qua trung điểm (I) của (AB) và nhận (overrightarrow {AB} ) làm VTPT.

Xem Thêm : Nhà 2K là gì

Lời giải chi tiết

Đoạn thẳng AB có trung điểm là I(2; 2; 3)

Mặt phẳng trung trực của đoạn AB đi qua I và có vecto pháp tuyến là (overrightarrow n = overrightarrow {IB} = (1;4; – 1)).

Phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn AB là:

ADVERTISEMENT

1(x 2) + 4(y 2) 1(z 3) = 0 hay x + 4y z 7 = 0.

Video liên quan

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Biểu mẫu thủ tục hành chính khác