7 Đề bài – bài 3.48 trang 132 sbt hình học 12 mới nhất

( Rightarrow left[ {overrightarrow {AB} ,overrightarrow {AC} } right])( = left( {left| {begin{array}{*{20}{c}}{begin{array}{*{20}{c}}44end{array}}&{begin{array}{*{20}{c}}{ – 1}{ – 3}end{array}}end{array}} right|;left| {begin{array}{*{20}{c}}{begin{array}{*{20}{c}}{ – 1}{ – 3}end{array}}&{begin{array}{*{20}{c}}{ – 1}1end{array}}end{array}} right|;left| {begin{array}{*{20}{c}}{begin{array}{*{20}{c}}{ – 1}1end{array}}&{begin{array}{*{20}{c}}44end{array}}end{array}} right|} right)) ( = left( { – 8; – 4; – 8} right))

Có thể bạn quan tâm

  • Học tích hợp la gì
  • Viết 100 số tự nhiên đầu tiên thi chữ số 7 xuất hiện bao nhiêu lần
  • Cách viết take note
  • FTX Exchange phá vỡ giá trị $ 32B Mặc dù sợ hãi
  • Nếu bạn chưa bao giờ nghe nói về việc hoán đổi nhiều chuỗi,

Đề bài

Bạn Đang Xem: Đề bài – bài 3.48 trang 132 sbt hình học 12

Lập phương trình mặt phẳng (P) đi qua ba điểm A(-1; -3; 2), B(-2; 1; 1) và C(0; 1; -1).

Phương pháp giải – Xem chi tiết

AsmCRBgAO7AGQt+AUtuAAAAAElFTkSuQmCC

ADVERTISEMENT

Mặt phẳng (left( P right)) đi qua ba điểm (A,B,C) thì (overrightarrow {{n_P}} ) cùng phương với (left[ {overrightarrow {AB} ,overrightarrow {AC} } right])

Xem Thêm : Hiện tượng Mặt Trời lên thiên đỉnh ko xuất hiện ở đâu

Lời giải chi tiết

Ta có: (overrightarrow {AB} ( – 1;4; – 1);overrightarrow {AC} (1;4; – 3))

( Rightarrow left[ {overrightarrow {AB} ,overrightarrow {AC} } right])( = left( {left| {begin{array}{*{20}{c}}{begin{array}{*{20}{c}}44end{array}}&{begin{array}{*{20}{c}}{ – 1}{ – 3}end{array}}end{array}} right|;left| {begin{array}{*{20}{c}}{begin{array}{*{20}{c}}{ – 1}{ – 3}end{array}}&{begin{array}{*{20}{c}}{ – 1}1end{array}}end{array}} right|;left| {begin{array}{*{20}{c}}{begin{array}{*{20}{c}}{ – 1}1end{array}}&{begin{array}{*{20}{c}}44end{array}}end{array}} right|} right)) ( = left( { – 8; – 4; – 8} right))

Suy ra có thể chọn (overrightarrow {{n_P}} = (2;1;2))

Phương trình của (P) là: ( 2x + (y 1) + 2(z +1) = 0) hay (2x + y + 2z + 1 = 0).

Video liên quan

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Biểu mẫu thủ tục hành chính khác