7 Hệ quả quan trong nhất về mặt xã hội của cách mạng công nghiệp là mới nhất

Xem Tắt

 • 1 Hệ quả của cách mạng công nghiệp
  • 1.1 Ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước là gì?
  • 1.2 Cách mạng công nghiệp đã dẫn đến những thay đổi gì về kinh tế và xã hội ở nước Anh?
  • 1.3 Ý nghĩa của cách mạng công nghiệp với kinh tế Pháp và Đức.
  • 1.4 Nêu mốc thời gian và những thành tựu chủ yếu của cách mạng công nghiệp ở các nước Anh, Pháp, Đức.
  • 1.5 Cách mạng công nghiệp đem lại hệ quả gì?
  • 1.6 Thống kê các triều đại trong lịch sử dân tộc từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX.
  • 1.7 Vẽ sơ đồ nhà nước thời Lý, Trần và thời Lê Thánh Tông, qua đó đánh giá cuộc cải cách hành chính của Lê Thánh Tông.
  • 1.8 Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XV.
  • 1.9 Nêu những nét cơ bản trong đời sống vật chất, tinh thần của cư dân Văn Lang – Âu Lạc.
 • 2 Cách mạng công nghiệp đem lại hệ quả gì?
  • 2.1 Nêu mốc thời gian và những thành tựu chủ yếu của cách mạng công nghiệp ở các nước Anh, Pháp, Đức.
  • 2.2 Ý nghĩa của cách mạng công nghiệp với kinh tế Pháp và Đức.
  • 2.3 Cách mạng công nghiệp đã dẫn đến những thay đổi gì về kinh tế và xã hội ở nước Anh?
  • 2.4 Ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước là gì?
  • 2.5 Hệ quả của cách mạng công nghiệp
  • 2.6 Thống kê các triều đại trong lịch sử dân tộc từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX.
  • 2.7 Vẽ sơ đồ nhà nước thời Lý, Trần và thời Lê Thánh Tông, qua đó đánh giá cuộc cải cách hành chính của Lê Thánh Tông.
  • 2.8 Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XV.
  • 2.9 Nêu những nét cơ bản trong đời sống vật chất, tinh thần của cư dân Văn Lang – Âu Lạc.
 • 3
  Cách mạng công nghiệp đem lại những hệ quả gì?

  • 3.1 Video liên quan

Mục lục

Hệ quả của cách mạng công nghiệp

Mục a

Có thể bạn quan tâm

 • Cách đánh bóng ngọc
 • Huyết sắc là gì
 • Đề bài – bài 3.18 trang 114 sbt hình học 12
 • Nhẫn vàng 9999 1 chỉ giá bao nhiêu 2022
 • Đề bài – giải câu 6 trang 8 sbt địa lí 10

a) Về kinh tế:

– Nâng cao năng suất lao động, khối lượng sản phẩm lớn cho xã hội.

– Thay đổi bộ mặt các nước tư bản, nhiều trung tâm công nghiệp mới và thành thị đông dân ra đời.

– Thúc đẩy sự chuyển biến của các ngành kinh tế khác.

+ Nông nghiệp: Phương thức chuyên canh hoặc thâm canh. Cơ giới hóa nông nghiệp.

Muc b

Bạn Đang Xem: Hệ quả quan trong nhất về mặt xã hội của cách mạng công nghiệp là

b) Về xã hội:

– Hình thành 2 giai cấp mới là:

+ Tư sản công nghiệp: nắm tư liệu sản xuất và quyền thống trị.

+ Vô sản công nghiệp làm thuê, đời sống cơ cực.

ND chính

Xem Thêm : Non viable là gì

ADVERTISEMENT

Hệ quả của cách mạng công nghiệp: về kinh tế, về xã hội.

Loigiaihay.com

 • Ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước là gì?

  Ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước là gì?

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 161 SGK Lịch sử 10

 • Cách mạng công nghiệp đã dẫn đến những thay đổi gì về kinh tế và xã hội ở nước Anh?

  Cách mạng công nghiệp đã dẫn đến những thay đổi gì về kinh tế và xã hội ở nước Anh?

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 161 SGK Lịch sử 10

 • Ý nghĩa của cách mạng công nghiệp với kinh tế Pháp và Đức.

  Ý nghĩa của cách mạng công nghiệp với kinh tế Pháp và Đức.

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 162 SGK Lịch sử 10

 • Nêu mốc thời gian và những thành tựu chủ yếu của cách mạng công nghiệp ở các nước Anh, Pháp, Đức.

  Nêu mốc thời gian và những thành tựu chủ yếu của cách mạng công nghiệp ở các nước Anh, Pháp, Đức.

  Giải bài tập 1 trang 162 SGK Lịch sử 10

 • Cách mạng công nghiệp đem lại hệ quả gì?

  Cách mạng công nghiệp đem lại hệ quả gì?

  Giải bài tập 2 trang 162 SGK Lịch sử 10

 • Thống kê các triều đại trong lịch sử dân tộc từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX.

  Thống kê các triều đại trong lịch sử dân tộc từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX.

  Giải bài tập 1 trang 136 SGK Lịch sử 10

 • Vẽ sơ đồ nhà nước thời Lý, Trần và thời Lê Thánh Tông, qua đó đánh giá cuộc cải cách hành chính của Lê Thánh Tông.

  Vẽ sơ đồ nhà nước thời Lý, Trần và thời Lê Thánh Tông, qua đó đánh giá cuộc cải cách hành chính của Lê Thánh Tông.

  Giải bài tập 2 trang 90 SGK Lịch sử 10.

 • Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XV.

  Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XV.

  Giải bài tập 1 trang 100 SGK Lịch sử 10. Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống ngoại xâm

 • Nêu những nét cơ bản trong đời sống vật chất, tinh thần của cư dân Văn Lang - Âu Lạc.

  Nêu những nét cơ bản trong đời sống vật chất, tinh thần của cư dân Văn Lang – Âu Lạc.

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 76 SGK Lịch sử 10

Cách mạng công nghiệp đem lại hệ quả gì?

Đề bài

Cách mạng công nghiệp đem lại những hệ quả gì?

Phương pháp giải – Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 10 trang 162 để trả lời.

Xem Thêm : Vì sao nhóm máu ab không truyền được cho nhóm máu o

Lời giải chi tiết

Cách mạng công nghiệp đem lại hệ quả về kinh tế và xã hội:

* Về kinh tế:

– Bộ mặt các nước tư bản có nhiều thay đổi: nhiều trung tâm công nghiệp mới và thành thị đông dân xuất hiện.

– Năng suất lao động được nâng cao và ngày càng xã hội hóa quá trình lao động của chủ nghĩa tư bản.

– Thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong các nghành kinh tế khác, đặc biệt là nông nghiệp và giao thông vận tải.

* Về xã hội:

– Hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản được hình thành: tư sản và vô sản.

– Sự tăng cường bóc lột của giai cấp tư sản đã làm cho mâu thuẫn trong xã hội tư bản và cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản không ngừng tăng lên.

Loigiaihay.com

 • Nêu mốc thời gian và những thành tựu chủ yếu của cách mạng công nghiệp ở các nước Anh, Pháp, Đức.

  Nêu mốc thời gian và những thành tựu chủ yếu của cách mạng công nghiệp ở các nước Anh, Pháp, Đức.

  Giải bài tập 1 trang 162 SGK Lịch sử 10

 • Ý nghĩa của cách mạng công nghiệp với kinh tế Pháp và Đức.

  Ý nghĩa của cách mạng công nghiệp với kinh tế Pháp và Đức.

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 162 SGK Lịch sử 10

 • Cách mạng công nghiệp đã dẫn đến những thay đổi gì về kinh tế và xã hội ở nước Anh?

  Cách mạng công nghiệp đã dẫn đến những thay đổi gì về kinh tế và xã hội ở nước Anh?

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 161 SGK Lịch sử 10

 • Ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước là gì?

  Ý nghĩa của việc phát minh ra máy hơi nước là gì?

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 1 trang 161 SGK Lịch sử 10

 • Hệ quả của cách mạng công nghiệp

  Hệ quả của cách mạng công nghiệp

  Tóm tắt mục 3. Hệ quả của cách mạng công nghiệp. Cách mạng công nghiệp đã làm thay đổi bộ mặt

 • Thống kê các triều đại trong lịch sử dân tộc từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX.

  Thống kê các triều đại trong lịch sử dân tộc từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XIX.

  Giải bài tập 1 trang 136 SGK Lịch sử 10

 • Vẽ sơ đồ nhà nước thời Lý, Trần và thời Lê Thánh Tông, qua đó đánh giá cuộc cải cách hành chính của Lê Thánh Tông.

  Vẽ sơ đồ nhà nước thời Lý, Trần và thời Lê Thánh Tông, qua đó đánh giá cuộc cải cách hành chính của Lê Thánh Tông.

  Giải bài tập 2 trang 90 SGK Lịch sử 10.

 • Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XV.

  Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống ngoại xâm từ thế kỉ X đến thế kỉ XV.

  Giải bài tập 1 trang 100 SGK Lịch sử 10. Lập bảng thống kê các cuộc kháng chiến và khởi nghĩa chống ngoại xâm

 • Nêu những nét cơ bản trong đời sống vật chất, tinh thần của cư dân Văn Lang - Âu Lạc.

  Nêu những nét cơ bản trong đời sống vật chất, tinh thần của cư dân Văn Lang – Âu Lạc.

  Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 76 SGK Lịch sử 10


Cách mạng công nghiệp đem lại những hệ quả gì?

Chi tiết
Chuyên mục: Bài 32: Cách mạng công nghiệp ở châu Âu

– Thay đổi bộ mặt các nước tư bản: nhiều trung tâm công nghiệp, thành thị đông dân xuất hiện. Sản xuất bằng máy đã nâng cao năng suất lao động và ngày càng xã hội hóa lao động.

– Góp phần thúc đẩy những chuyển biến mạnh mẽ trong các ngành kinh tế khác, đặc biệt là công nghiệp và giao thông vận tải.

– Hai giai cấp cơ bản của xã hội tư bản được hình thành: tư sản công nghiệp và vô sản công nghiệp. Sự tăng cường bóc lột công nhân của giai cấp tư dản làm cho mâu thuẫn trong xã hội tư bản và các cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản với giai cấp tư sản không ngừng tăng lên.

(Nguồn: Câu 2 trang 162 sgk Sử 10:)

Video liên quan

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Biểu mẫu thủ tục hành chính khác