7 Nội dung nào dưới đây không thuộc cải cách dân chủ ở cuba mới nhất

Nội dung nào dưới đây không thuộc cải cách dân chủ ở Cu-ba?

Có thể bạn quan tâm

  • Pdf Expert là gì
  • Sau chiến tranh the giới thứ nhất, nền kinh tế của Mỹ như thế nào
  • Cô kĩ sư trong Lặng lẽ Sa Pa là người như thế nào
  • Đồ thị hàm số y = x mũ 4 trụ 2 x bình trụ 3 cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm
  • Đề bài – giải câu 10 trang 24 sbt địa 12

A. Quốc hữu hóa xí nghiệp của tư bản nước ngoài.

Bạn Đang Xem: Nội dung nào dưới đây không thuộc cải cách dân chủ ở cuba

ADVERTISEMENT

Xem Thêm : Phần câu hỏi bài 2 trang 49, 50 vở bài tập toán 8 tập 1

B. Xây dựng chính quyền cách mạng các cấp.

C. Thanh toán nạn mù chữ, phát triển giáo dục.

Xem Thêm : Các tiếng anh là gì

D. Thiết lập quan hệ ngoại giao với các nước trong khu vực.

Đáp án chính xác

Xem lời giải

Video liên quan

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Biểu mẫu thủ tục hành chính khác