7 Trong thiên nhiên có bao nhiêu loại bộ ba mã hóa không chứa 2 loại nuclêôtit A và X mới nhất

Xem Tắt

 • 1 Trong thiên nhiên có bao nhiêu loại bộ ba mã hóa không chứa hai loại nuclêôtit A và X ?
 • 2 Trong thiên nhiên có bao nhiêu loại bộ ba mã hóa không chứa hai loại nuclêôtit A và X ?
 • 3 Trong thiên nhiên có bao nhiêu loại bộ ba mã hóa không chứa hai loại nuclêôtit A và X ?
  • 3.1 Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác
   • 3.1.1 Chia sẻ
   • 3.1.2 Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.
  • 3.2 Video liên quan

Trong thiên nhiên có bao nhiêu loại bộ ba mã hóa không chứa hai loại nuclêôtit A và X ?

A. 9 loại.

Có thể bạn quan tâm

 • Ht Mining là gì
 • Mẹ hơn con 24 tuổi tuổi con bằng 1/5 tuổi mẹ hỏi mẹ bao nhiêu tuổi
 • Đề bài – bài 4.45 trang 208 sbt giải tích 12
 • Cách trị sẹo ở chân
 • Cách trồng lá tía to

B. 16 loại.

Bạn Đang Xem: Trong thiên nhiên có bao nhiêu loại bộ ba mã hóa không chứa 2 loại nuclêôtit A và X

C. 2 loại.

D. 8 loại.

Đáp án chính xác

Xem lời giải

Trong thiên nhiên có bao nhiêu loại bộ ba mã hóa không chứa hai loại nuclêôtit A và X ?

Trong thiên nhiên có bao nhiêu loại bộ ba mã hóa không chứa hai loại nuclêôtit A và X ?

A. 9 loại.

B. 16 loại.

Xem Thêm : So sánh văn học trung đại và văn học hiện đại về bởi cảnh lịch sử

C. 2 loại.

D. 8 loại.

Trong thiên nhiên có bao nhiêu loại bộ ba mã hóa không chứa hai loại nuclêôtit A và X ?

A. 9 loại.

ADVERTISEMENT

B. 16 loại.

C. 2 loại.

D. 8 loại.

Đáp án và lời giải

Đáp án:D

Lời giải: Bộ ba mã hóa không chứa A và X tức là chỉ chứa U và G. Số bộ ba tạo bởi 2 loại Nu: U và G là 2^3 = 8 loại Tất cả 8 bộ ba này đều mã hóa axit amin

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Xem thêm

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Xem Thêm : Đề bài – bài 6 trang 33 sbt sử 10

  Cho hàm số y=fx có đạo hàm f′x=x−13−x . Điểm cực đại của hàm số y=fx là

 • Cho 5,6 gam Fe vào 200 ml dung dịch Cu(NO3)2 0,5M và HCl 1M thu được khí NO và m gam kết tủa. Xác định m. Biết rằng NO là sản phẩm khử duy nhất của NO3-và không có khí H2 bay ra.

 • img1 học sinh giỏi gồm

  img2 học sinh khối

  img3,

  img4 học sinh khối

  img5

  img6 học sinh khối

  img7. Hỏi có bao nhiêu cách chọn ra

  img8 học sinh sao cho mỗi khối có ít nhất

  img9 học sinh?

 • Phương trình

  img1, với

  img2 là tham số có nghiệm khi giá trị của

  img3 bằng

 • He _______ us of his extraordinary childhood.

 • The roofs are covered ______ red tiles.

 • Cho hàm số y=−x4+2×2−1 . Điểm cực tiểu của hàm số là:

 • When he was young, he was very keen ______ playing sport to keep himself fit.

 • Từ một tập gồm

  img1 câu hỏi, trong đó có

  img2 câu lý thuyết và

  img3 câu bài tập, người ta cấu tạo thành các đề thi. Biết rằng trong một đề thi phải gồm

  img4 câu hỏi trong đó có ít nhất

  img5 câu lý thuyết và

  img6 câu hỏi bài tập. Hỏi có thể tạo được bao nhiêu đề như trên?

 • I _______ when the train would leave.

Video liên quan

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Biểu mẫu thủ tục hành chính khác