7 Vì sao cùng là thụ tinh ngoài mà số lượng trứng ếch lại ít hơn cá mới nhất

ADVERTISEMENT

Answers ( )

 1. dananhthu

  Có thể bạn quan tâm

  • Hand sb over là gì
  • Đài RFA là gì
  • Yêu cầu cải cách hành chính ở cơ sở
  • Nôn vào tường là gì
  • Nội dung nào dưới đây không phải là hoàn cảnh ra đời của tổ chức ASEAN

  * Ếch lại đẻ ít trứng hơn cá nhưng tỉ lệ thụ tinh coa hơn là do :

  + Trứng ếch được bảo vệ tốt hơn, ếch đẻ đến đâu được thụ tinh đến đó nên tỉ lệ thụ tinh cao hơn

  Bạn Đang Xem: Vì sao cùng là thụ tinh ngoài mà số lượng trứng ếch lại ít hơn cá

  + Còn đối với cá đẻ trứng dưới nước , thụ tinh ngoài , trứng được bảo vệ kém hơn , xác suất thụ tinh cũng thấp hơn

 2. bichha

  Xem Thêm : Tính hữu hình là gì

  Số lượng trứng của ếch ít hơn so với số lượng trứng của cá vì trứng của ếch được bảo vệ tốt hơn và khả năng trứng được thụ tinh cũng cao hơn do ếch cái đẻ đến đâu thì ếch đực tưới tinh trùng luôn đến đó.

  Hoặc là do cá thụ tinh trong nước(cá cái đẻ trứng đến đâu thì cá đực bơi theo thụ tinh tới đó tinh trùng bơi trong nước để gặp trứng) nên xác suất thụ tinh thành công của cá thấp hơn cho nên số lượng trứng của của nó phải nhiều để trừ hao, trong khi ếch có thể sống trên bờ nên thụ tinh ở trên bờ nên xác suất cao hơn. Đó là lí do tại sao số lượng trứng của ếch ít hơn của cá.

Video liên quan

Nguồn: https://quatangtiny.com
Danh mục: Biểu mẫu thủ tục hành chính khác