71 Giáo án điện tử Lớp 4 – Tuần 11 – Lương Cao Sơn mới nhất

Tiết 2: Tiếng việt:

BÀI 11A : Cể CHÍ THè NấN (T1)

(HẹCB: 1,2,3,4,5)

A. Mục tiêu:

– Phù hợp.

B. Cấu trúc – Nội dung:

– Phù hợp.

1.Chuẩn bị ĐD DH:

GV: SHD

HS: SHD

2. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh

3. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh

4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS:

– HS yếu: – Đọc đúng các từ ngữ

– HS KG: Khụng cần thiết.

5. Hướng dẫn phần ứng dụng:- Không.

C. Nhận xột chung:

 – GV nhận xột tiết học

8 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 23/02/2022 | Lượt xem: 135 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án điện tử Lớp 4 – Tuần 11 – Lương Cao Sơn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 tuần 11Ngày dạy: Thứ hai, ngày 20 tháng 10 năm 2014Tiết 1: Chào cờTiết 2: Tiếng việt: Bài 11A : Cể CHÍ THè NấN (T1)(HẹCB: 1,2,3,4,5)A. Mục tiêu: - Phù hợp.B. Cấu trúc – Nội dung: - Phù hợp. 1.Chuẩn bị ĐD DH:GV: SHDHS: SHD2. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh3. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS:HS yếu: - Đọc đỳng cỏc từ ngữHS KG: Khụng cần thiết.5. Hướng dẫn phần ứng dụng:- Không.C. Nhận xột chung: - GV nhận xột tiết học.Tiết 3: Toán: T/C GIAO HOAÙN CUÛA PHEÙP NHAÂN VễÙI 10,100,1000 (T2).A. Mục tiêu:- Phù hợp.B. Cấu trúc – Nội dung: - Phù hợp.  1. Chuẩn bị đồ dùng dạy học: GV: SHDHS: SHD 2. Điều chỉnh hoạt động: - Không 3. Điều chỉnh nội dung dạy học: Không. 4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS:* Gợi ý cho HSY: - Gợi ý cho HS cỏch giải cỏc bài toỏn khú.* HSG:- Gợi ý cho hs cỏch giải ngắn gọn nhất. 5. Hướng dẫn phần ứng dụng:- Không.C. Nhận xột chung: - GV nhận xột tiết học.Tiết 4: TỰ HỌC----------***---------Ngày dạy: Thứ ba, ngày 21 tháng 10 năm 2014Tiết 1: Tiếng việt: Bài 11A : Cể CHÍ THè NấN (T2)(HĐCB: 6,7 - HĐTH: 1)A. Mục tiêu: - Phù hợp.B. Cấu trúc – Nội dung: - Phù hợp. 1.Chuẩn bị ĐD DH:GV: SHD, BPHS: SHD2. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh3. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS:HS yếu: Bài1 - HS KG: - Khụng hỡ trợ.C. Nhận xột chung: - GV nhận xột tiết học.Tiết 2: Tiếng việt: Bài 11A: Cể CHÍ THè NấN (T3)(HĐTH: 2,3,4)A. Mục tiêu: - Phù hợp.B. Cấu trúc – Nội dung: - Phù hợp. 1.Chuẩn bị ĐD DH:GV: SHDHS: SHD2. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh3. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS:-HS yếu: Bài 3 5. Hoạt động ứng dụng;Thực hiện theo sách HDHC. Nhận xột chung: - GV nhận xột tiết học.Tiết 3: HÁT NHẠCTiết 4: Toán: T/C KẾT HỢP CỦA PHẫP NHÂN VỚI SỐ TẬN CÙNG LÀ CHỮ SỐ 0. (T1)A. Mục tiêu: - Phù hợp.B. Cấu trúc – Nội dung: - Phù hợp.  1. Chuẩn bị đồ dùng dạy học-GV: SHD, bảng nhóm..-HS: SHD  2. Điều chỉnh hoạt động: - Không. 3. Điều chỉnh nội dung dạy học: Không. 4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS:* Gợi ý cho HSY: - Gợi ý cho HS cỏch giải cỏc bài toỏn khú.* HSG:- Gợi ý cho hs cỏch giải ngắn gọn nhất. 5. Hướng dẫn phần ứng dụng:- Làm theo tài liệu.	C. Nhận xột chung: - GV nhận xột tiết học.----------***---------Ngày dạy: Thứ tư, ngày 22 tháng 10 năm 2014Tiết 1: Tiếng việt: Bài 11B : BỀN GAN VỮNG CHÍ (T1)(HĐCB: 1,2,3,4,5,6)A. Mục tiêu: - Phù hợp.B. Cấu trúc – Nội dung: - Phù hợp. 1.Chuẩn bị ĐD DH:GV: SHD HS: SHD2. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh3. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS:HS yếu: Đọc đỳng cỏc từ ngữHS KG: Tiếp cận giúp các em HSKG đọc diền cảm và hiểu được bài.C. Nhận xột chung: - GV nhận xột tiết học.Tiết 2: Tiếng việt: Bài 11B : GAN VỮNG CHÍ (T2)(HĐCB: 7,8 - HĐTH: 1,2)A. Mục tiêu: - Phù hợp.B. Cấu trúc – Nội dung: - Phù hợp. 1.Chuẩn bị ĐD DH:GV: SHD, phiếuHS: SHD,vở2. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh 3. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh 4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS:HS yếu: - HĐ2 : - Xỏc định nội dung trao đổi .- Xỏc định hỡnh thức trao đổi. HS KG: - Khụng hỗ trợ.C. Nhận xột chung: - GV nhận xột tiết học.Tiết 3: Toán: T/C KẾT HỢP CỦA PHẫP NHÂN VỚI SỐ TẬN CÙNG LÀ CHỮ SỐ 0. (T2)A. Mục tiêu:- Phù hợp.B. Cấu trúc – Nội dung: - Phù hợp.  1. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:- SHD,PHT ghi BT1. 2. Điều chỉnh hoạt động: - Không 3. Điều chỉnh nội dung dạy học: Không. 4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS:* Gợi ý cho HSY: - Gợi ý cho HS cỏch giải cỏc bài toỏn khú.* HSG:- Gợi ý cho hs cỏch giải ngắn gọn nhất. 5. Hướng dẫn phần ứng dụng: - Không.C. Nhận xột chung: - GV nhận xột tiết học.Tiết 4: TỰ HỌC---------------***--------------Ngày dạy: Thứ năm, ngày 23 tháng 10 năm 2014.Tiết 1: Toán: ĐỀ XI MẫT – MẫT VUễNG A. Mục tiêu: - Phù hợp.B. Cấu trúc – Nội dung: - Phù hợp.  1. Chuẩn bị đồ dùng dạy học: -GV: SHD, Bảng nhóm. - HS: SHD 2. Điều chỉnh hoạt động: - Không 3. Điều chỉnh nội dung dạy học: Không. 4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS:* Gợi ý cho HSY: - Gợi ý cho HS cỏch giải cỏc bài toỏn khú.* HSG:- Gợi ý cho hs cỏch giải ngắn gọn nhất. 5. Hướng dẫn phần ứng dụng: - Thực hiện theo hướng dẫn.C. Nhận xột chung: - GV nhận xột tiết học.Tiết 2: Tiếng việt: Bài 11B : GAN VỮNG CHÍ (T3)(HĐTH: 3,4,5)A. Mục tiêu: - Phù hợp.B. Cấu trúc – Nội dung: - Phù hợp. 1.Chuẩn bị ĐD DH:GV: SHDHS: SHD2. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh 3. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh 4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS:HS yếu: Tiếp cận giúp các em kể được câu chuyện được nghe, được đọc HS KG: - Nêu được ý nghĩa câu chuyện được nghe, được đọc .5. Hoạt động ứng dụng;Thực hiện theo sách HDH.C. Nhận xột chung: - GV nhận xột tiết học.Tiết 3: Tiếng việt: Bài 11C: CẦN CÙ SIấNG NĂNG. (T1)(HĐCB: 1,2,3,4)A. Mục tiêu: - Phù hợp.B. Cấu trúc – Nội dung: - Phù hợp. 1.Chuẩn bị ĐD DH:GV: SHD, BPHS: SHD,vở2. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh3. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh 4.Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS:- HS yếu: - Tiếp cận với bài tập mang tớnh trừu tượng.- HS KG: - Nhận xột, tỏc dụng của dấu ngoặc kộp.C. Nhận xột chung: - GV nhận xột tiết học.Tiết 4: TỰ HỌC----------***---------Ngày dạy: Thứ sáu, ngày 24 tháng 10 năm 2014.Tiết 1: Toán: MẫT VUễNGA. Mục tiêu:- Phù hợp.B. Cấu trúc – Nội dung: - Phù hợp.  1. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:GV: SHD HS: SHD 2. Điều chỉnh hoạt động: - Không. 3. Điều chỉnh nội dung dạy học: Không 4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS:* Gợi ý cho HSY: - Gợi ý cho HS cỏch giải cỏc bài toỏn khú.* HSG:- Gợi ý cho hs cỏch giải ngắn gọn nhất. 5. Hướng dẫn phần ứng dụng: - Không.C. Nhận xột chung: - GV nhận xột tiết học.Tiết 2: Tiếng việt: Bài 11C: CẦN CÙ SIấNG NĂNG. (T2)(HĐTH: 1,2,3,4)A. Mục tiêu: - Phù hợp.B. Cấu trúc – Nội dung: - Phù hợp. 1.Chuẩn bị ĐD DH:GV: SHDHS: SHD,vở2. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh3. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh 4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS:HS yếu: - Kể phõn vai cõu chuyện 5. Hoạt động ứng dụng:Thực hiện theo sách HDHDC. Nhận xột chung:- GV nhận xột tiết học.Tiết 3: TỰ HỌCTiết 4: GD - TTSINH HOẠT LỚP----------***---------

File đính kèm:

  • giao_an_dien_tu_lop_4_tuan_11_luong_cao_son.doc