71 Giáo án điện tử Lớp 4 – Tuần 7 – Lương Cao Sơn mới nhất

B. Cấu trúc – Nội dung:

– Phù hợp.

1.Chuẩn bị ĐD DH:

GV: SHD

HS: SHD

2. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh

3. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh

4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS:

– HS yếu: Tiếp cận giúp các em đọc yếu luyện đọc thêm từ: Phaàn ủoùc tửứ ngửừ

– HS KG: Tiếp cận giúp các em đọc diễn cảm và hiểu được nội dung bài.

5. Hướng dẫn phần ứng dụng:- Không.

C. Nhận xột chung:

 – GV nhận xột tiết học.

 

8 trang | Chia sẻ: thetam29 | Ngày: 23/02/2022 | Lượt xem: 154 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án điện tử Lớp 4 – Tuần 7 – Lương Cao Sơn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 tuần 7
Ngày dạy: Thứ hai, ngày 29 tháng 9 năm 2014
Tiết 1: Chào cờ
Tiết 2: Tiếng việt: 
Bài 7A : ƯỚC MƠ CỦA ANH CHIẾN SĨ. (T1)
(HẹCB: 1,2,3,4,5)
A. Mục tiêu: 
- Phù hợp.
B. Cấu trúc – Nội dung: 
- Phù hợp. 
1.Chuẩn bị ĐD DH:
GV: SHD
HS: SHD
2. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh
3. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh
4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS:
HS yếu: Tiếp cận giúp các em đọc yếu luyện đọc thêm từ: Phaàn ủoùc tửứ ngửừ
HS KG: Tiếp cận giúp các em đọc diễn cảm và hiểu được nội dung bài.
5. Hướng dẫn phần ứng dụng:- Không.
C. Nhận xột chung:
 - GV nhận xột tiết học.
Tiết 3: Toán: 
BIỂU THỨC Cể CHỨA 2 CHỮ, TÍNH CHẤT 
GIAO HOÁN CỦA PHẫP CỘNG (T1)
A. Mục tiêu: 
- Phù hợp.
B. Cấu trúc – Nội dung: 
- Phù hợp. 
 1. Chuẩn bị đồ dùng dạy học: 
GV: SHD
HS: SHD
 2. Điều chỉnh hoạt động: - Không
 3. Điều chỉnh nội dung dạy học: Không.
 4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS:
* Gợi ý cho HSY: 
- Gợi ý cho HS cỏch giải cỏc bài toỏn khú.
* HSG:
- Gợi ý cho hs cỏch giải ngắn gọn nhất.
 5. Hướng dẫn phần ứng dụng:- Không.
C. Nhận xột chung:
 - GV nhận xột tiết học.
Tiết 4: TỰ HỌC
----------***---------
Ngày dạy: Thứ ba, ngày 30 tháng 9 năm 2014
Tiết 1: Tiếng việt: 
Bài 7A : ƯỚC MƠ CỦA ANH CHIẾN SĨ. (T2)
(HĐCB: 6 , HĐTH:1,2)
A. Mục tiêu: 
- Phù hợp.
B. Cấu trúc – Nội dung: 
- Phù hợp. 
1.Chuẩn bị ĐD DH:
GV: SHD, BP
HS: SHD
2. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh
3. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh
4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS:
HS yếu: Bài1 
- HS KG: - So sánh phân tích các cặp từ.
C. Nhận xột chung:
 - GV nhận xột tiết học.
Tiết 2: Tiếng việt: 
Bài 7A : ƯỚC MƠ CỦA ANH CHIẾN SĨ. (T3)
(HĐTH: 3,4,5)
A. Mục tiêu: 
- Phù hợp.
B. Cấu trúc – Nội dung: 
- Phù hợp. 
1.Chuẩn bị ĐD DH:
GV: SHD, Phiếu bài 4a,4b.
HS: SHD
2. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh
3. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh
4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS:
-HS yếu:Bài 3: Tiếp cận giúp các HSY người gửi người nhận vào phong bì thư.
-Bài 4b: Tiếp cận giúp các em HSY chọn điền đúng từ láy có thanh hỏi, thanh ngã 
5. Hoạt động ứng dụng;
Thực hiện theo sách HDH
C. Nhận xột chung:
 - GV nhận xột tiết học.
Tiết 3: HÁT NHẠC
Tiết 4: Toán: 
BIỂU THỨC Cể CHỨA 2 CHỮ, TÍNH CHẤT 
GIAO HOÁN CỦA PHẫP CỘNG (T2)
A. Mục tiêu: 
- Phù hợp.
B. Cấu trúc – Nội dung: 
- Phù hợp. 
 1. Chuẩn bị đồ dùng dạy học
-GV: SHD, bảng nhóm..
-HS: SHD 
 2. Điều chỉnh hoạt động: 
- Không.
 3. Điều chỉnh nội dung dạy học: Không.
 4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS:
* Gợi ý cho HSY: 
- Gợi ý cho HS cỏch giải cỏc bài toỏn khú.
* HSG:
- Gợi ý cho hs cỏch giải ngắn gọn nhất.
 5. Hướng dẫn phần ứng dụng:
- Làm theo tài liệu.	
C. Nhận xột chung:
 - GV nhận xột tiết học.
----------***---------
Ngày dạy: Thứ tư, ngày 01 tháng 10 năm 2014
Tiết 1: Tiếng việt: 
Bài 7B : THẾ GIỚI ƯỚC MƠ. (T1)
(HĐCB:1,2,3,4,5)
A. Mục tiêu: 
- Phù hợp.
B. Cấu trúc – Nội dung: 
- Phù hợp. 
1.Chuẩn bị ĐD DH:
GV: SHD 
HS: SHD
2. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh
3. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh
4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS:
HS yếu: Tiếp cận giúp các em đọc yếu luyện thêm từ: sung sướng, bạn hữu, sống, săn; đọc bài và nắm ND bài.
HS KG: Tiếp cận giúp các em HSKG đọc diền cảm và hiểu được bài.
C. Nhận xột chung:
 - GV nhận xột tiết học.
Tiết 2: Tiếng việt: 
Bài 7B : THẾ GIỚI ƯỚC MƠ. (T2)
(HĐCB:6 HĐTH:1,2,3,4)
A. Mục tiêu: 
- Phù hợp.
B. Cấu trúc – Nội dung: 
- Phù hợp. 
1.Chuẩn bị ĐD DH:
GV: SHD, phiếu
HS: SHD,vở
2. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh
 3. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh
 4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS:
HS yếu: 
Bài1- HĐTH: Tiếp cận gợi ý các em xem lại phần ghi nhớ ở bài 3C
Bài2- HĐTH: Tiếp cận giúp các em xác định yêu cầu của đề bài
 HS KG: 
Bài4- HĐTH: Chữa lại các lỗi của các bạn mắc phải.
C. Nhận xột chung:
 - GV nhận xột tiết học.
Tiết 3: Toán: 
BIỂU THỨC Cể CHỨA 3 CHỮ, TÍNH CHẤT KẾT HỢP (T1)
A. Mục tiêu:
- Phù hợp.
B. Cấu trúc – Nội dung: 
- Phù hợp. 
 1. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
- SHD,PHT ghi BT1.
 2. Điều chỉnh hoạt động: 
- Không
 3. Điều chỉnh nội dung dạy học: Không.
 4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS:
* Gợi ý cho HSY: 
- Gợi ý cho HS cỏch giải cỏc bài toỏn khú.
* HSG:
- Gợi ý cho hs cỏch giải ngắn gọn nhất.
 5. Hướng dẫn phần ứng dụng: 
- Không.
C. Nhận xột chung:
 - GV nhận xột tiết học.
Tiết 4: TỰ HỌC
---------------***--------------
Ngày dạy: Thứ năm, ngày 02 tháng 10 năm 2014.
Tiết 1: Toán: 
BIỂU THỨC Cể CHỨA 3 CHỮ, TÍNH CHẤT KẾT HỢP (T2)
 A. Mục tiêu: 
- Phù hợp.
B. Cấu trúc – Nội dung: 
- Phù hợp. 
 1. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
 -GV: SHD, Bảng nhóm.
 - HS: SHD
 2. Điều chỉnh hoạt động: - Không
 3. Điều chỉnh nội dung dạy học: Không.
 4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS:
* Gợi ý cho HSY: 
- Gợi ý cho HS cỏch giải cỏc bài toỏn khú.
* HSG:
- Gợi ý cho hs cỏch giải ngắn gọn nhất.
 5. Hướng dẫn phần ứng dụng: 
- Thực hiện theo hướng dẫn.
C. Nhận xột chung:
 - GV nhận xột tiết học.
Tiết 2: Tiếng việt: 
Bài 7B : THẾ GIỚI ƯỚC MƠ. (T3)
(HĐTH: 5,6)
A. Mục tiêu: 
- Phù hợp.
B. Cấu trúc – Nội dung: 
- Phù hợp. 
1.Chuẩn bị ĐD DH:
GV: SHD
HS: SHD
2. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh
 3. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh
 4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS:
HS yếu: Tiếp cận giúp các em kể được câu chuyện được nghe, được đọc về một người trung thực
HS KG: Bài 7(HĐTH): Các em kể, hiểu, nêu được ý nghĩa câu chuyện được nghe, được đọc về một người trung thực mà em và các bạn kể trước lớp.
5. Hoạt động ứng dụng;
Thực hiện theo sách HDH.
C. Nhận xột chung:
 - GV nhận xột tiết học.
Tiết 3: Tiếng việt: 
Bài 7C: BẠN MƠ ƯỚC ĐIỀU Gè ? (T1)
(HĐCB:1,2,3)
A. Mục tiêu: 
- Phù hợp.
B. Cấu trúc – Nội dung: 
- Phù hợp. 
1.Chuẩn bị ĐD DH:
GV: SHD, BP
HS: SHD,vở
2. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh
3. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh
 4.Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS:
HS yếu: 
Bài1 : Tiếp cận giúp các em xác định được các từ chỉ sự vật thích hợp: 
+Từ chỉ người: người
+Từ chỉ con vật: ve, chim cuốc
+Từ chỉ cây cối: sấu, phượng
+Từ chỉ vật: nhà, bản, bếp, suối
+Từ chỉ hiện tượng: gió
Bài2 : Tiếp cận giúp các em tìm được 3 danh từ chỉ người, chỉ vật, chỉ hiện tượng thiên nhiên.
Bài3 : Tiếp cận giúp các em đặt câu có dùng danh từ tìm được ở BT2. 
- HS KG: BT giao thêm
Gạch dưới các danh từ trong mỗi câu sau:
a, Trẻ em là măng non của đất nước.
b, Chúng tôi học tập và lao động tại đó.
c, Học tập là sức mạnh giúp con người vượt qua khó khăn.
d, Chúng ta có quyền tự hào về cha anh của mình. 
C. Nhận xột chung:
 - GV nhận xột tiết học.
Tiết 4: TỰ HỌC
----------***---------
Ngày dạy: Thứ sáu, ngày 03 tháng 10 năm 2014.
Tiết 1: Toán: 
LUYỆN TẬP
 A. Mục tiêu:
- Phù hợp.
B. Cấu trúc – Nội dung: 
- Phù hợp. 
 1. Chuẩn bị đồ dùng dạy học:
GV: SHD
 HS: SHD
 2. Điều chỉnh hoạt động: - Không.
 3. Điều chỉnh nội dung dạy học: Không
 4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho HS:
* Gợi ý cho HSY: 
- Gợi ý cho HS cỏch giải cỏc bài toỏn khú.
* HSG:
- Gợi ý cho hs cỏch giải ngắn gọn nhất.
 5. Hướng dẫn phần ứng dụng: 
- Không.
C. Nhận xột chung:
 - GV nhận xột tiết học.
Tiết 2: Tiếng việt: 
Bài 7C: BẠN MƠ ƯỚC ĐIỀU Gè ? (T2)
(HĐTH: 1,2)
A. Mục tiêu: 
- Phù hợp.
B. Cấu trúc – Nội dung: 
- Phù hợp. 
1.Chuẩn bị ĐD DH:
GV: SHD
HS: SHD,vở
2. Điều chỉnh hoạt động từng lô gô: Không điều chỉnh
3. Điều chỉnh ND DH phù hợp với vùng miền: Không điều chỉnh
 4. Dự kiến phương án hỗ trợ cho đối tượng HS:
HS yếu: Bài 4-HĐCB : Tiếp cận giúp các em sắp xếp các sự việc theo đúng trình tự của câu chuyện Những hạt thóc giống. 
Bài 1-HĐTH : Tiếp cận giúp các em sắp xếp các sự việc theo đúng trình tự của câu chuyện Gà Trống và Cáo 
Bài 2-HĐTH : Tiếp cận giúp các em đọc lại đoạn thơ ứng với sự việc mình chọn và kể lại sự việc đó trong câu chuyện Gà Trống và Cáo 
Bài 3-HĐTH : Tiếp cận giúp các em hoàn thiện một đoạn văn trong câu chuyện Gà Trống và Cáo 
-HS KG: Bài 3-HĐTH : Các em hoàn thiện cả 3 đoạn văn trong câu chuyện Gà Trống và Cáo 
5. Hoạt động ứng dụng:
Thực hiện theo sách HDHD
C. Nhận xột chung:
- GV nhận xột tiết học.
Tiết 3: TỰ HỌC
Tiết 4: GD - TT
SINH HOẠT LỚP
----------***---------

File đính kèm:

  • giao_an_dien_tu_lop_4_tuan_7_luong_cao_son.doc