LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (1969 - 2019)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC


Căn cứ Văn bản số 679/BNN-TCCB ngày 01/02/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tuyển dụng viên chức. Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc thông báo tuyển viên chức năm 2021 như sau:

ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Điều kiện đảm bảo hoạt động giáo dục nghề nghiệp trường cao đẳng Cơ điện Tây Bắc (XEM TẠI ĐÂY) ...

HỘI GIẢNG NHÀ GIÁO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2019-2020

Sáng ngày 21/6, Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc đã tổ chức Khai mạc Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp trường...

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN TÂY BẮC LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020-2025

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Kế hoạch số 09/KH-CĐN ngày 18/01/2017 của Ban Thường vụ Công đoàn Nông nghiệp và PTNT V...

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020

Trường Cao đẳng Cơ Điện Tây Bắc tuyển sinh đào tạo hệ Chính quy. Các nghề đào tạo, thời gian đào tạo và mức thu học ph&...

Các tin khác: