LỄ KỶ NIỆM 50 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG (1969 - 2019)

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI VÒNG 1 KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN TÂY BẮC


BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI VÒNG 1 KỲ THI TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN TÂY BẮC   TT Họ và tên Năm sinh Tiếng Anh Tin học Kiến thức chung Ghi chú 1 Trần Anh Tuấn 1990 83,0   92,25   2 Ph

DANH SÁCH CÁC THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI VIÊN CHỨC NĂM 2021 TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN TÂY BẮC

TT Họ và tên Năm sinh Giới tính Nơi thường trú 1 Trần Anh Tuấn 1990 Nam Nhất Hà, Tiên ...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

Căn cứ Văn bản số 679/BNN-TCCB ngày 01/02/2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc tuyển dụng viên chức. Trường Cao đẳng Cơ điện Tây ...

ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Điều kiện đảm bảo hoạt động giáo dục nghề nghiệp trường cao đẳng Cơ điện Tây Bắc (XEM TẠI ĐÂY) ...

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020

Trường Cao đẳng Cơ Điện Tây Bắc tuyển sinh đào tạo hệ Chính quy. Các nghề đào tạo, thời gian đào tạo và mức thu học ph&...

Các tin khác: