CÁC MẪU ĐƠN NGHỈ PHÉP CỦA CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Dưới đây là các mẫu đơn xin nghỉ phép ban hành kèm theo Quyết định số 462/QĐ-CĐTB ngày 26/8/2019 của Hiệu trưởng nhà trường quy định về thời gian làm việc, chế độ nghỉ ngơi, nghỉ việc riêng của cán bộ, viên chức, người lao động Trường Cao đẳng Cơ điện Tây Bắc.


1. Đơn xin nghỉ phép thông thường

- Tải về mẫu đơn xin nghỉ phép thông thường file word TẠI ĐÂY

- Tải về mẫu đơn xin nghỉ phép thông thường file PDF TẠI ĐÂY

2. Đơn xin nghỉ phép năm

- Tải về mẫu đơn xin nghỉ phép năm file word TẠI ĐÂY

- Tải về mẫu đơn xin nghỉ phép năm file PDF TẠI ĐÂY

3. Đơn xin nghỉ phép không hưởng lương

- Tải về mẫu đơn xin nghỉ phép không hưởng lương TẠI ĐÂY

- Tải về mẫu đơn xin nghỉ phép không hưởng lương TẠI ĐÂY

Nguồn tin:TRƯỜNG CAO ĐẲNG CƠ ĐIỆN TÂY BẮC

Các tin khác:

[Quay Trở Về]

Thư Viện Download

Phim Tài Liệu

Hình Ảnh Sự Kiện